ကုသရေးဦးစီးဌာန၏မူဝါဒ

  • မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်နေပြည်သူများအားလုံး ပြီးပြည့်စုံသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းကို အရည်အသွေး ပြည့်မီစွာရရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ပေးရန်။
  • ဆေးရုံအခြေပြုကုသရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပြည်သူလူထုအတွင်း ကွင်းဆင်းကုသမှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်။

ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်

  • ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအခြေအနေလွှမ်းခြုံမှုတိုးတက်ရေး
  • ပြည်သူ့ဆေးရုံများ၏ ကုသမှုအရည်အသွေးမြင့်မားရေး
  • နိုင်ငံတော်၏ ကျန်းမာရေးမူဝါဒနှင့် အညီ ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက် ဖြစ်ထွန်းစေရေး

ဆောင်းပါးများ

ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးပါရန်
လျှောက်ထားခြင်း

ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ လတ်တလော ဆောင်ရွက်မှုများ

ပြည်သူ့ဆေးရုံများအကြောင်း

ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးများ၏ သတင်းနှင့်ကြေငြာချက်များအား ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန် >>>>>


ဗဟိုအဆင့်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးများ၏ QR code များ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များမှ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးများ

အမိန့် ကြေငြာချက်များ

တင်ဒါကြေငြာများ

တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့မှုများအား ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

ပညာတော်သင် သတင်းများ

ပညာတော်သင်ခေါ်ယူခဲ့မှုများအား ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန် >>>>>>>>>

Publications Form MOH

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ဥပဒေများ