ပြင်ပလူနာအချိန်ဇယားများ

မိမိတို့ပြသလိုသော ဆေးရုံအမည်ကို search တွင် ရေး၍ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။

ဆေးရုံအမည်နေ့ရက်အထူးကုဘာသာရပ်/ဌာနလူနာကြည့်ချိန်
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့ဆေးကုသဆောင်(၁)(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့ဆေးကုသဆောင် (၂-က)
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့ဆေးကုသဆောင် (၂-ခ)
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့ဆေးကုသဆောင် (၃-က)
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့အပူပိုင်းနှင့်ကူးစက်ရောဂါကုဌာန
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့နှလုံးဆေးကုဌာန(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့နှလုံးနှင့်သွေးကြောခွဲစိတ်ကုဌာန
မွန်းလွဲ (၁)နာရီမှ ညနေ(၃)နာရီထိ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဆေးကုဌာန(၈)နာရီမှ (၁၀)နာရီထိ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆေးကုဌာန (နာကျင်မှုဝေဒနာ)(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆေးကုဌာန (မှတ်ဉာဏ်လျော့ရောဂါ)(၁၀)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောခွဲစိတ်ကုဌာန(၈)နာရီမှ (၁၀)နာရီထိ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့ခွဲစိတ်ကုသဆောင်(၁)(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့ခွဲစိတ်ကုသဆောင်(၃)
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့နာကျင်မှုဝေဒနာကုသဌာန(Pain Clinic)(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့သွေးရောဂါအထူးကုဌာန(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့သွားနှင့်ခံတွင်းပြင်ပလူနာဌာန (၉)နာရီ မှ မွန်းလွဲ(၂)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့ကင်ဆာဆေးပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့ကင်ဆာဓာတ်ရောင်ခြည်ကုဌာန(OPD & Brachytherapy OT)(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့အဏုမြူရောင်ခြည်ဖြင့်ရောဂါ ရှာဖွေကုသရေးဌာန(၈:၃၀)နာရီ မှ (၁၀:၃၀)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့ခွေးကိုက်လူနာကုဌာန(၉)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့အရေပြားရောဂါကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့အကြောအဆစ်ရောဂါကုပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ဆေးကုသဆောင် (၂-က)
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ဆေးကုသဆောင် (၂-ခ)
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ဆေးကုသဆောင် (၃-က)
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ဆေးကုသဆောင် (၃-ခ)(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့အပူပိုင်းနှင့်ကူးစက်ရောဂါကုဌာန
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့နှလုံးဆေးကုဌာန (Arrhythmia Clinic)(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဆေးကုဌာန
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆေးကုဌာန (အထွေထွေအာရုံကြောပညာ)(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆေးကုဌာန (အာရုံကြောဇီဝဗေဒ)
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ခွဲစိတ်ကုသဆောင်(၂)(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့နာကျင်မှုဝေဒနာကုသဌာန(Pain Clinic)(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့သွားနှင့်ခံတွင်းပြင်ပလူနာဌာန (၉)နာရီ မှ မွန်းလွဲ(၂)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့မျက်နှာ၊ မေးရိုး၊ ခံတွင်းနှင့် ပြုပြင်မှုဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့စိတ်ကျန်းမာရေးပညာဌာန(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ကင်ဆာရောဂါနှင့်ဝေဒနာပေါင်းစုံနာကျင်ကုသမှုဌာန
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ကင်ဆာဆေးပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ကင်ဆာဓာတ်ရောင်ခြည်ကုဌာန(OPD & Brachytherapy OT)(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့အဏုမြူရောင်ခြည်ဖြင့်ရောဂါ ရှာဖွေကုသရေးဌာန(၈:၃၀)နာရီ မှ (၁၀:၃၀)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ခွေးကိုက်လူနာကုဌာန(၉)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့အရေပြားရောဂါကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့အကြောအဆစ်ရောဂါကုပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဆေးကုသဆောင်(၁)
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဆေးကုသဆောင် (၂-က)(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဆေးကုသဆောင် (၂-ခ)(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဆေးကုသဆောင် (၃-က)
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဆေးကုသဆောင် (၃-ခ)
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့အပူပိုင်းနှင့်ကူးစက်ရောဂါကုဌာန
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ပိုးမွှားရောဂါအထူးကုပြင်ပလူနာဌာန (Infection Clinic)(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့နှလုံးနှင့်သွေးကြောခွဲစိတ်ကုဌာန
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဆေးကုဌာန
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆေးကုဌာန (Post IVT Follow Up OPD)(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆေးကုဌာန (ပုံမှန်မဟုတ်သော လှုပ်ရှားမှု ဆိုင်ရာရောဂါ)
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ခွဲစိတ်ကုသဆောင်(၁)
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ခွဲစိတ်ကုသဆောင်(၃)(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့အရိုးနှင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာကုဌာန(၈)နာရီ မှ (၁၀)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့နာကျင်မှုဝေဒနာကုသဌာန(Pain Clinic)(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့သွားနှင့်ခံတွင်းပြင်ပလူနာဌာန (၉)နာရီ မှ မွန်းလွဲ(၂)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဟော်မုန်း ရောဂါကုဌာန(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကင်ဆာရောဂါနှင့်ဝေဒနာပေါင်းစုံနာကျင်ကုသမှုဌာန
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကင်ဆာဆေးပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကင်ဆာဓာတ်ရောင်ခြည်ကုဌာန(OPD & Brachytherapy OT)(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့အဏုမြူရောင်ခြည်ဖြင့်ရောဂါ ရှာဖွေကုသရေးဌာန(၈:၃၀)နာရီ မှ (၁၀:၃၀)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ခွေးကိုက်လူနာကုဌာန(၉)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့အရေပြားရောဂါကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့အကြောအဆစ်ရောဂါကုပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့ဆေးကုသဆောင်(၁)
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့ဆေးကုသဆောင် (၂-ခ)
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့အပူပိုင်းနှင့်ကူးစက်ရောဂါကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့နှလုံးဆေးကုဌာန (Arrhythmia Clinic)(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဆေးကုဌာန(၈)နာရီ မှ (၁၀)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆေးကုဌာန (အထွေထွေအာရုံကြောပညာ)(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောခွဲစိတ်ကုဌာန(၈)နာရီ မှ (၁၀)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့ခွဲစိတ်ကုသဆောင်(၂)
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့နာကျင်မှုဝေဒနာကုသဌာန(Pain Clinic)(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့သွေးရောဂါအထူးကုဌာန(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့သွားနှင့်ခံတွင်းပြင်ပလူနာဌာန (၉)နာရီ မှ မွန်းလွဲ(၂)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့မျက်နှာ၊ မေးရိုး၊ ခံတွင်းနှင့် ပြုပြင်မှုဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့ဆီးချို ရောဂါကုဌာန(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့ကင်ဆာဆေးပညာဌာန (Emergency & Day Care)(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့ကင်ဆာဓာတ်ရောင်ခြည်ကုဌာန(OPD & Brachytherapy OT)(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့အဏုမြူရောင်ခြည်ဖြင့်ရောဂါ ရှာဖွေကုသရေးဌာန(၈:၃၀)နာရီ မှ (၁၀:၃၀)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့ခွေးကိုက်လူနာကုဌာန(၉)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့အရေပြားရောဂါကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့အကြောအဆစ်ရောဂါကုပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့ဆေးကုသဆောင်(၁)
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့ဆေးကုသဆောင် (၂-က)
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့ဆေးကုသဆောင် (၂-ခ)
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့ဆေးကုသဆောင် (၃-က)
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့ဆေးကုသဆောင် (၃-ခ)
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့အပူပိုင်းနှင့်ကူးစက်ရောဂါကုဌာန
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဆေးကုဌာန
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆေးကုဌာန (အတက်ရောဂါ)(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆေးကုဌာန (အာရုံကြောဇီဝဗေဒ)
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့အရိုးနှင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာကုဌာန(၈)နာရီ မှ (၁၀)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့နာကျင်မှုဝေဒနာကုသဌာန(Pain Clinic)(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့သွားနှင့်ခံတွင်းပြင်ပလူနာဌာန (၉)နာရီ မှ မွန်းလွဲ(၂)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့ကင်ဆာရောဂါနှင့်ဝေဒနာပေါင်းစုံနာကျင်ကုသမှုဌာန
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့ကင်ဆာဆေးပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့ကင်ဆာဓာတ်ရောင်ခြည်ကုဌာန(OPD & Brachytherapy OT)(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့အဏုမြူရောင်ခြည်ဖြင့်ရောဂါ ရှာဖွေကုသရေးဌာန(၈:၃၀)နာရီ မှ (၁၀:၃၀)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့ခွေးကိုက်လူနာကုဌာန(၉)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့အရေပြားရောဂါကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့အကြောအဆစ်ရောဂါကုပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
တနင်္လာနေ့ဆေးကုသဆောင်ဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
တနင်္လာနေ့မွေးကင်းစကလေးကုသဌာန(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
တနင်္လာနေ့ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆေးကုဌာန
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
တနင်္လာနေ့ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောခွဲစိတ်ကုပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
တနင်္လာနေ့ရင်ခေါင်းဆေးကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
တနင်္လာနေ့ဆီးချိုနှင့်ဟော်မုန်း ဆေးကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
တနင်္လာနေ့သွေးရောဂါကုသဌာန(၈)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
တနင်္လာနေ့နှလုံးဆေးကုသဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
တနင်္လာနေ့နှလုံးခွဲစိတ်ကုသဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
တနင်္လာနေ့အရေပြားရောဂါကုသဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
တနင်္လာနေ့နား၊နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း၊ ဦးခေါင်းနှင့်လည်ပင်း ခွဲစိတ်ကုသဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
တနင်္လာနေ့မျက်နှာ၊မေးရိုး၊ခံတွင်း ကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
တနင်္လာနေ့သွားနှင့်ခံတွင်းကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
တနင်္လာနေ့စိတ်ကျန်းမာရေးဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
တနင်္လာနေ့မျက်စိကုသဆောင်ဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
တနင်္လာနေ့အဏုမြူရောင်ခြည်ဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
တနင်္လာနေ့ခွေးရူးပြန်ကာကွယ်ဆေးထိုးဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
တနင်္လာနေ့တီဘီဆေးပေးဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
အင်္ဂါနေ့ဆေးကုသဆောင်ဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
အင်္ဂါနေ့ခွဲစိတ်ကုသဆောင်ဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
အင်္ဂါနေ့သားဖွားနှင့်မီးယပ်ပညာ ဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
အင်္ဂါနေ့မွေးကင်းစကလေးကုသဌာန(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
အင်္ဂါနေ့ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောခွဲစိတ်ကုပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
အင်္ဂါနေ့ရင်ခေါင်းဆေးကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
အင်္ဂါနေ့ကျောက်ကပ်ဆေးကုဌာန(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
အင်္ဂါနေ့ဆီးချိုနှင့်ဟော်မုန်း ဆေးကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
အင်္ဂါနေ့သွေးရောဂါကုသဌာန(၈)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
အင်္ဂါနေ့အရိုးအကြောအဆစ်ဆေးပညာဌာန(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
အင်္ဂါနေ့နှလုံးဆေးကုသဌာန

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
အင်္ဂါနေ့အကြောအဆစ်နှင့် ကိုယ်အင်္ဂါပြန်လည် သန်စွမ်းရေးဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
အင်္ဂါနေ့အရေပြားရောဂါကုသဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
အင်္ဂါနေ့သွားနှင့်ခံတွင်းကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
အင်္ဂါနေ့စိတ်ကျန်းမာရေးဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
အင်္ဂါနေ့မျက်စိကုသဆောင်ဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
အင်္ဂါနေ့ခွေးရူးပြန်ကာကွယ်ဆေးထိုးဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
အင်္ဂါနေ့တီဘီဆေးပေးဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
‌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဆေးကုသဆောင်ဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
‌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သားဖွားနှင့်မီးယပ်ပညာ ဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
‌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့(မီးယပ်နှင့်သားဖွားကင်ဆာ)
(မွေးပြီးမိခင်နှင့် သားဆက်ခြား)
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
‌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွေးကင်းစကလေးကုသဌာန(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
‌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အရိုးရောဂါကုသဌာန(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
‌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့(အရိုးနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာခွဲစိတ်)
(အရိုးနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာခွဲစိတ်)
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
‌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆေးကုဌာန
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
‌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောခွဲစိတ်ကုပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
‌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဆီးချိုနှင့်ဟော်မုန်း ဆေးကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
‌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သွေးရောဂါကုသဌာန(၈)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
‌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့(အထွေထွေသွေးရောဂါ)

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
‌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကင်ဆာရောဂါကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
‌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အရိုးအကြောအဆစ်ဆေးပညာဌာန
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
‌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
(Procedure)
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
‌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နှလုံးဆေးကုသဌာန

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
‌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အကြောအဆစ်နှင့် ကိုယ်အင်္ဂါပြန်လည် သန်စွမ်းရေးဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
‌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အသည်းရောဂါကုဌာန(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
‌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အရေပြားရောဂါကုသဌာန

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
‌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သွားနှင့်ခံတွင်းကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
‌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့စိတ်ကျန်းမာရေးဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
‌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မျက်စိကုသဆောင်ဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
‌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အဏုမြူရောင်ခြည်ဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
‌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ခွေးရူးပြန်ကာကွယ်ဆေးထိုးဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
‌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တီဘီဆေးပေးဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ကြာသပတေးနေ့ဆေးကုသဆောင်ဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ကြာသပတေးနေ့သားဖွားနှင့်မီးယပ်ပညာ ဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ကြာသပတေးနေ့
(သားကြောဖြတ်လျှောက်လွှာ စိစစ်ခြင်း)
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ကြာသပတေးနေ့မွေးကင်းစကလေးကုသဌာန(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ကြာသပတေးနေ့
(Child ART)
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ကြာသပတေးနေ့အရိုးရောဂါကုသဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ကြာသပတေးနေ့(ကျောရိုးဆစ်+ကလေးအရိုး ခွဲစိတ်)

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ကြာသပတေးနေ့ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆေးကုဌာန
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ကြာသပတေးနေ့ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောခွဲစိတ်ကုပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ကြာသပတေးနေ့ကျောက်ကပ်ဆေးကုဌာန(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ကြာသပတေးနေ့ဆီးချိုနှင့်ဟော်မုန်း ဆေးကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ကြာသပတေးနေ့သွေးရောဂါကုသဌာန(၈)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ (အထွေထွေသွေးရောဂါ)

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ကြာသပတေးနေ့အရိုးအကြောအဆစ်ဆေးပညာဌာန(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ကြာသပတေးနေ့နှလုံးဆေးကုသဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
Journal Reading + Echo & Producedure
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ကြာသပတေးနေ့နှလုံးခွဲစိတ်ကုသဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ကြာသပတေးနေ့အကြောအဆစ်နှင့် ကိုယ်အင်္ဂါပြန်လည် သန်စွမ်းရေးဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ကြာသပတေးနေ့အသည်းရောဂါကုဌာန(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ကြာသပတေးနေ့NHCP Clinic

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ကြာသပတေးနေ့အရေပြားရောဂါကုသဌာန

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ကြာသပတေးနေ့နား၊နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း၊ ဦးခေါင်းနှင့်လည်ပင်း ခွဲစိတ်ကုသ ဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ကြာသပတေးနေ့မျက်နှာ၊မေးရိုး၊ခံတွင်း ကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ကြာသပတေးနေ့သွားနှင့်ခံတွင်းကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ကြာသပတေးနေ့စိတ်ကျန်းမာရေးဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ကြာသပတေးနေ့မျက်စိကုသဆောင်ဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ကြာသပတေးနေ့ဆေးရုံအခြေပြုပုံမှန် ကာကွယ်ဆေးထိုးဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ကြာသပတေးနေ့ခွေးရူးပြန်ကာကွယ်ဆေးထိုးဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ကြာသပတေးနေ့တီဘီဆေးပေးဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ကြာသပတေးနေ့ART ဆေးပေးဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
သောကြာနေ့ဆေးကုသဆောင်ဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
သောကြာနေ့ခွဲစိတ်ကုသဆောင်ဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
သောကြာနေ့သားဖွားနှင့်မီးယပ်ပညာ ဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
သောကြာနေ့
(သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ)
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
သောကြာနေ့မွေးကင်းစကလေးကုသဌာန(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
သောကြာနေ့အရိုးရောဂါကုသဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
သောကြာနေ့(လက်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲစိတ်)
(အရိုးရောဂါလူနာသစ်)
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
သောကြာနေ့ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောခွဲစိတ်ကုပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
သောကြာနေ့ရင်ခေါင်းဆေးကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
သောကြာနေ့ဆီးချိုနှင့်ဟော်မုန်း ဆေးကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
သောကြာနေ့သွေးရောဂါကုသဌာန(၈)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ (လူနာဟောင်း+လွှဲပြောင်းလူနာ)

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
သောကြာနေ့ကင်ဆာရောဂါကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
သောကြာနေ့နှလုံးဆေးကုသဌာန
Echo & PCI
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
သောကြာနေ့
(emergency, PPM+ Primary Recure/Elective PCI)
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
သောကြာနေ့အသည်းရောဂါကုဌာန(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
သောကြာနေ့အရေပြားရောဂါကုသဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
သောကြာနေ့သွားနှင့်ခံတွင်းကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
သောကြာနေ့စိတ်ကျန်းမာရေးဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
သောကြာနေ့မျက်စိကုသဆောင်ဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
သောကြာနေ့အဏုမြူရောင်ခြည်ဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
သောကြာနေ့ခွေးရူးပြန်ကာကွယ်ဆေးထိုးဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မြောက်ဥက္ကလာပ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
သောကြာနေ့တီဘီဆေးပေးဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့ဆေးပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့အပူပိုင်းဆေးပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့အဏုမြူရောင်ခြည်ဌာနနံနက် (၉)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ အထိ

မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့သွေးရောဂါပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့ကင်ဆာရောဂါဆေးပညာဌာန(၉)နာရီ မှ
ညနေ(၄)နာရီ အထိ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့ကင်ဆာရောဂါဓာတ်ရောင်ခြည်ဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆေးပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့အရေပြားရောဂါအထူးကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့နှလုံးအထူးကုဌာန ( Cardiac out patient clinic )(၉)နာရီ မှမွန်းလွဲ(၂)နာရီ အထိ

မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဆေးကုဌာန (၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့အသည်းရောဂါပညာဌာန (အသည်းကင်ဆာ)(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့အကြောအဆစ်ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးဌာန (၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့ခွဲစိတ်ကုပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ မွန်းလွဲ(၂)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့အသည်းနှင့်သည်းခြေလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာခွဲစိတ်ဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ မွန်းလွဲ(၂)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့သွားရောဂါကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ (၁)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့မျက်နှာ၊မေးရိုးနှင့်ပြုပြင်ကုသမှုဆိုင်ရာခွဲစိတ်ပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ (၁)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ဆေးပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့အပူပိုင်းဆေးပညာဌာန (၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့အဏုမြူရောင်ခြည်ဌာန (၉)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ အထိ

မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့သွေးရောဂါပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ကင်ဆာရောဂါဆေးပညာဌာန (၉)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ အထိ

မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ကင်ဆာရောဂါဓာတ်ရောင်ခြည်ဌာန (၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆေးပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့အရေပြားရောဂါအထူးကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့အသည်းရောဂါပညာဌာန (အထွေထွေအသည်း) (၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ရင်ခေါင်းဆေးကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့အရိုးအကြောအဆစ်ဆေးပညာဌာန (၉)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ အထိ

မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့သွေးချိုနှင့်ဟော်မုန်းရောဂါကုပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့အကြောအဆစ်ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ဆေးကုဌာန (၉)နာရီ မှ နံနက်(၁၁)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ကျောက်ကပ်နှင့်ဆီးလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်ကုဌာန(၉)နာရီ မှ မွန်းတည့်(၁၁)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ခွဲစိတ်ကုပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ မွန်းလွဲ(၂)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့

မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့အသည်းနှင့်သည်းခြေလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာခွဲစိတ်ဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ မွန်းလွဲ(၂)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့အရိုးရောဂါပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောခွဲစိတ်ကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့(၁၀)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ရင်သားခွဲစိတ်ကုပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့သွားရောဂါကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ (၁)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့မျက်နှာ၊မေးရိုးနှင့်ပြုပြင်ကုသမှုဆိုင်ရာခွဲစိတ်ပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ (၁)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်မှုဆေးပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဆေးပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့အပူပိုင်းဆေးပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့အဏုမြူရောင်ခြည်ဌာန(၉)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ အထိ

မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့သွေးရောဂါပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကင်ဆာရောဂါဆေးပညာဌာန(၉)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ အထိ

မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကင်ဆာရောဂါဓာတ်ရောင်ခြည်ဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆေးပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့အရေပြားရောဂါအထူးကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့နှလုံးအထူးကုဌာန ( Cardiac rehab clinic )(၉)နာရီ မှ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ အထိ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့(Non invasive cardiac investigation clinic)(၉)နာရီ မှ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ အထိ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့(၁၀)နာရီ မှ
ညနေ(၃)နာရီ အထိ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဆေးကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့အသည်းရောဂါပညာဌာန (အသည်းကင်ဆာ)(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့သွေးချိုနှင့်ဟော်မုန်းရောဂါကုပညာဌာန (ဟော်မုန်းရောဂါ)(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့အကြောအဆစ်ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ခွဲစိတ်ကုပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ မွန်းလွဲ(၂)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့

မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့အသည်းနှင့်သည်းခြေလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာခွဲစိတ်ဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ မွန်းလွဲ(၂)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရင်သားခွဲစိတ်ကုပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရင်ခေါင်းခွဲစိတ်ကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့သွားရောဂါကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ (၁)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့မျက်နှာ၊မေးရိုးနှင့်ပြုပြင်ကုသမှုဆိုင်ရာခွဲစိတ်ပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ (၁)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်မှုဆေးပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့ဆေးပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့အပူပိုင်းဆေးပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့အဏုမြူရောင်ခြည်ဌာန(၉)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ အထိ

မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့သွေးရောဂါပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့ကင်ဆာရောဂါဆေးပညာဌာန(၉)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ အထိ

မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့ကင်ဆာရောဂါဓာတ်ရောင်ခြည်ဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆေးပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့အရေပြားရောဂါအထူးကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့အသည်းရောဂါပညာဌာန (C-clinic)(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့ရင်ခေါင်းဆေးကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့အရိုးအကြောအဆစ်ဆေးပညာဌာနနံနက် (၉)နာရီ မှ
ညနေ(၃)နာရီ အထိ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့သွေးချိုနှင့်ဟော်မုန်းရောဂါကုပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့အကြောအဆစ်ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့ခွဲစိတ်ကုပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ မွန်းလွဲ(၂)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့

မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့အသည်းနှင့်သည်းခြေလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာခွဲစိတ်ဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ မွန်းလွဲ(၂)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့အရိုးရောဂါပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့သွားရောဂါကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ (၁)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့မျက်နှာ၊မေးရိုးနှင့်ပြုပြင်ကုသမှုဆိုင်ရာခွဲစိတ်ပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ (၁)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်မှုဆေးပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့ဆေးပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့အပူပိုင်းဆေးပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့အဏုမြူရောင်ခြည်ဌာန(၉)နာရီ မှ
ညနေ(၃)နာရီ အထိ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့သွေးရောဂါပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့ကင်ဆာရောဂါဆေးပညာဌာန(၉)နာရီ မှ
ညနေ(၄)နာရီ အထိ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့ကင်ဆာရောဂါဓာတ်ရောင်ခြည်ဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆေးပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့အရေပြားရောဂါအထူးကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့နှလုံးအထူးကုဌာန ( Device out patients clinic )(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့(Non invasive cardiac investigation clinic)(၉)နာရီ မှ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ အထိ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့(၁၀)နာရီ မှ
ညနေ(၃)နာရီ အထိ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဆေးကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့အသည်းရောဂါပညာဌာန (အသည်းခြောက်)(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့အကြောအဆစ်ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ဆေးကုဌာန(၉)နာရီ မှ နံနက်(၁၁)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့ကျောက်ကပ်နှင့်ဆီးလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်ကုဌာန(၉)နာရီ မှ မွန်းတည့်(၁၁)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့ခွဲစိတ်ကုပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ မွန်းလွဲ(၂)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့

မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့အသည်းနှင့်သည်းခြေလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာခွဲစိတ်ဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ မွန်းလွဲ(၂)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့ရင်သားခွဲစိတ်ကုပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့ရင်ခေါင်းခွဲစိတ်ကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၂)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့သွားရောဂါကုဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ (၁)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့မျက်နှာ၊မေးရိုးနှင့်ပြုပြင်ကုသမှုဆိုင်ရာခွဲစိတ်ပညာဌာန(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ (၁)နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့ကင်ဆာဓာတ်ရောင်ခြည်အထူးကု(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့စိတ်ကျန်းမာ(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့နှလုံးဆေးကု(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့သွားနှင့်ခံတွင်း(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့အရေပြားအထူးကု(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းအထူးကု(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့အသည်း(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့အကြောအဆစ်နှင့်ပြန်လည်သန်စွမ်းရေး(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့အဏုမြူရောင်ခြည်(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆေးကု(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့အထွေထွေဖျားနာ(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ကင်ဆာဓာတ်ရောင်ခြည်အထူးကု(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ကင်ဆာဆေးကု(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့စိတ်ကျန်းမာ(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ဆေးကု(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ခွဲစိတ်(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့သွေးရောဂါ(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ဆီးချို သွေးချို(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့သွားနှင့်ခံတွင်း(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ဟော်မုန်း(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့အကြောအဆစ်နှင့်ပြန်လည်သန်စွမ်းရေး(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့အဏုမြူရောင်ခြည်(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆေးကု(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကင်ဆာဓာတ်ရောင်ခြည်အထူးကု(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကင်ဆာဆေးကု(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ဆေးကု(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ခွဲစိတ်(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဆီးချို သွေးချို
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့သွားနှင့်ခံတွင်း(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဟော်မုန်း
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့အရေပြားအထူးကု(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းအထူးကု
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့အကြောအဆစ်နှင့်ပြန်လည်သန်စွမ်းရေး(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့အဏုမြူရောင်ခြည်(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောခွဲစိတ်(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့အထွေထွေခွဲစိတ်(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့အရိုးအဆစ်ခွဲစိတ်(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့ကင်ဆာဓာတ်ရောင်ခြည်အထူးကု(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့ကင်ဆာဆေးကု(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့စိတ်ကျန်းမာ(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ဆေးကု(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ခွဲစိတ်(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့အဆုတ်ရောဂါ(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့သွေးရောဂါ(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့ဆီးချို သွေးချို
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့သွားနှင့်ခံတွင်း(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့ဟော်မုန်း
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့အရိုးအကြောအဆစ်ဆေးကု(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့အကြောအဆစ်နှင့်ပြန်လည်သန်စွမ်းရေး(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့အဏုမြူရောင်ခြည်(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့ကင်ဆာဓာတ်ရောင်ခြည်အထူးကု(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့သွားနှင့်ခံတွင်း(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့အရေပြားအထူးကု(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့အသည်း(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့အကြောအဆစ်နှင့်ပြန်လည်သန်စွမ်းရေး(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ

နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့အဏုမြူရောင်ခြည်(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ
မွန်းလွဲ(၁)နာရီ မှ ညနေ(၃)နာရီ
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့ART Clinic(၉)နာရီ မှ (၁၂)နာရီ