လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁ / ၂၀၂၃ ၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၈ ရက် ( ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက် ) ၁။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အောက်ဖော်ပြပါ ရာထူးနေရာအတွက် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ရုံးအမှတ်(၁၇)၊နေပြည်တော်နှင့် ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ (ရန်ကုန်ရုံးခွဲ)၊ အမှတ်(၆၅)၊ အဝေရာလမ်း၊ မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ် (သို့မဟုတ်) တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးများ၌ လျှောက်လွှာဝယ်ယူ၍ လူကိုယ်တိုင် (သို့မဟုတ်) စာတိုက်မှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ် (၁၇)နေပြည်တော်သို့ လည်းကောင်း၊ Online စနစ်ဖြင့် e-Recruitment and Selection System (e – RSS) (UCSB e-RSS Mobile […]

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနအောက်တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဖော်ပြပါ လစ်လပ်ရာထူး(လစာနှုန်း- ၂၁၆ဝဝဝိ-၂ဝဝဝိ-၂၂၆ဝဝဝိ)နေရာများအတွက်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ကုသရေးဦးစီးဌာန လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ၁။      ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနအောက်တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဖော်ပြပါ လစ်လပ်ရာထူး(လစာနှုန်း- ၂၁၆ဝဝဝိ-၂ဝဝဝိ-၂၂၆ဝဝဝိ)နေရာများအတွက် လျှောက်လွှာများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်- စဉ် ရာထူးအမည် လစ်လပ်နေရာ ပညာအရည်အချင်း (က) ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်(၂)(ဓာတ်မှန်) ၃၀ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်မှန်ရိုက်နှင့် ပုံရိပ်ဖော်နည်းပညာဘွဲ့ (ခ) ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်(၂)(ဓာတ်ခွဲ) ၃၀ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲနည်းပညာဘွဲ့ (ဂ) ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်(၂)(အကြော) ၁၅ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခန္ဓာသန်စွမ်းမှု နည်းပညာဘွဲ့ (ဃ) ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်(၂) (ခြေတုလက်တု) ၁၀ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခြေတုလက်တု အားပြုကိရိယာနည်းပညာဘွဲ့ (င) ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်(၂)(ဆေးဝါး) ၃၀ ဆေးဝါးသိပ္ပံဘွဲ့ (စ) ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်(၂)(ရူပဗေဒ) ၃၀ သိပ္ပံဘွဲ့ (ရူပဗေဒ) ၂။       ဖော်ပြပါသတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့်ပြည့်စုံသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်- (က)    ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။ (ခ)     လျှောက်လွှာပိတ်သည့်ရက်တွင် အသက်(၃၀)နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူဖြစ်ရမည်။ […]