တင်ဒါအမှတ်- 5DMS/2022-2023 (L) ၏ Envelope B တွင်ပါဝင်ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများစိစစ်မည့် အချိန်ဇယား

ကျန်းမာရေး၀န်ကြီးဌာန

ကုသရေးဦးစီးဌာန

တင်ဒါအမှတ်- 5DMS/2022-2023 (L) ဖြင့် တင်ဒါခေါ်ဆိုထားသော ရန်ကုန်ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီး၊ အဏုမြူရောင်ခြည်ဖြင့် ရောဂါရှာဖွေကုသရေးဌာန ၊ PET/CT & Cyclotron Center ရှိ Cyclotron and QC Lab တို့တွင် လိုအပ်သော ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ၏  Envelope B တွင်ပါဝင်ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများစိစစ်မည့် အချိန်ဇယား

၁။နေရာကုသရေးဦးစီးဌာန၊(၃)ထပ်ဆောင်သစ်အပေါ်ထပ်၊ အစည်းအဝေးခန်းမ  
၂။နေ့ရက်(၂၉-၆-၂၀၂၂) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
၃။အချိန်နံနက်(၁၀:၀၀) နာရီ

Leave a Comment