ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်(၄)(ဓာတ်မှန်/ဆေးစပ်)နှင့်စိစစ်ရေးမှူး(၄) (ဆေးမှတ်တမ်း)ရာထူးနေရာများ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Leave a Comment