ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူးနေရာများအတွက် ပူးတွဲပါလျှောက်လွှာပုံစံအား Download ရယူဖြည့်စွက်၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

[embeddoc url=” http://doms.gov.mmwp-content/uploads/2020/12/1AS840-Advertisement.pdf” download=” all” ]

လျှောက်ထားသူများသည် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့သို့ လျှောက်လွှာမူရင်း (၂)စောင် ပေးပို့လျှောက်ထားရမည့်အပြင် ပူးတွဲပါ ကြိုတင်ဆန္ဒပြုလွှာအား Download ရယူဖြည့်စွက်၍ ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးထံသို့ (၅-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့အရောက် ပေးပို့ လျှောက်ထားရန်ဖြစ်သည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလကုန်၌ အလုပ်သင်ဆရာဝန်တာဝန် ပြီးဆုံးမည့်သူများအနက်မှ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆရာဝန်အဖြစ် လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့သို့ လျှောက်လွှာမူရင်း (၂) စောင် ပေးပို့လျှောက်ထားပြီး ပူးတွဲပါ ကြိုတင်ဆန္ဒပြုလွှာအား Download ရယူဖြည့်စွက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ဆေးရုံအုပ်ကြီးများမှတဆင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးထံသို့ (၅-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့အရောက် ပေးပို့လျှောက်ထားရန်ဖြစ်သည်။

လျှောက်လွှာပုံစံ

[embeddoc url=” http://doms.gov.mmwp-content/uploads/2020/12/form-12-10-17.pdf” download=” all” ]

လျှောက်ထားသူများလိုက်နာရန်လမ်းညွှန်

[embeddoc url=” http://doms.gov.mmwp-content/uploads/2020/12/2019-union-civil-service-board-guide-book-30-12-2020.pdf” download=” all” ]

ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့ရန် ကြိုတင်ဆန္ဒပြုလွှာ

[embeddoc url=” http://doms.gov.mmwp-content/uploads/2020/12/5For-M.B.B.S-Doctor.pdf” download=” all” ]

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလကုန်၌ အလုပ်သင်ဆရာဝန်တာဝန် ပြီးဆုံးမည့်သူများအတွက် ဆေးရုံအုပ်ကြီးမှတဆင့် ပေးပို့ရန်ကြိုတင်ဆန္ဒပြုလျှောက်လွှာ

[embeddoc url=” http://doms.gov.mmwp-content/uploads/2020/12/For-House-Surgeon.pdf” download=” all” ]

Leave a Comment