ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင် (၂) (ဓာတ်မှန်၊ အကြော၊ ဆေးဝါး) ဖြေဆိုမည့်သူများစာရင်း၊ အချိန်နှင့်နေရာများ

Leave a Comment