တီးတန်ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ covid 19 ကာကွယ်ထိမ်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းများအတွက် မိမိဆန္ဒအလျောက်အဆိုပြု၍ တာဝန်ချထားမှုစာရင်း(၁၄-၄-၂၀၂၀)

Leave a Comment