လက်ထောက်ဆရာဝန်များအပြောင်းအရွေ့(၂) (၂၇/၂/၂၀၂၀)

အမည်၊ ဆမ၊ ဌာနတာဝန်ချထားမည့်ဆေးရုံ
ဒေါက်တာဇော်ရဲပိုင် (ဆမ 39307)
ကလေးဆေးရုံကြီး၊ မန္တလေးမြို့
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြောင်းမြမြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာနှင်းနှင်းဦး (ဆမ 40456)
ကလေးဆေးရုံကြီး၊ မန္တလေးမြို့
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ကျိုင်းတုံမြို့
ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့)
ဒေါက်တာခန့်ဇွဲအောင် (ဆမ 42687)
ကလေးဆေးရုံကြီး၊ မန္တလေးမြို့
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာမိုးပွင့်အောင် (ဆမ 43003)
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပျဉ်းမနားမြို့
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာစိမ်းမြသန္တာ (ဆမ 27915)
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာထူးနန္ဒာလှိုင် (ဆမ 42589)
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ငူမြို့
ပဲခူးတို့င်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာရန်နိုင်လင်း (ဆမ 41636)
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဘားအံမြို့
ကရင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာမေသဇင်အောင် (ဆမ 42931)
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာဆုရည်နွယ် (ဆမ 42530)
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြစ်ကြီးနားမြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာနိုင်ဇင်ထွန်း (ဆမ 43125)
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာသဉ္ဇာစော (ဆမ 43687)
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ငူမြို့
ပဲခူးတို့င်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာကျော်သက်ထွန်း (ဆမ 42827)
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာသုသုအောင် (ဆမ 43702)
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ငူမြို့
ပဲခူးတို့င်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာသန်းထိုက်စိုး (ဆမ 38824)
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပျဉ်းမနားမြို့
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာသော်ဇင် (ဆမ 38861)
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
သားဖွားမီးယပ်ရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာအေးမို့မို့ခိုင် (ဆမ 42285)
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပခုက္ကူမြို့
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာအိသဇင်နု (ဆမ 42418)
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာသက်ထက်စိုး (ဆမ 43626)
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၃၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာယုစန္ဒာထွန်း (ဆမ 43921)
ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး၊ မန္တလေးမြို့
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ထားဝယ်မြို့
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာယဉ်မေသန့် (ဆမ 43909)
ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး၊ မန္တလေးမြို့
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဗန်းမော်မြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာစိုးလဲ့ရည်ဌေး (ဆမ 43458)
ခုတင်(၅၅၀)ဆံ့ ကလေးဆေးရုံကြီး၊ မန္တလေးမြို့
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြိတ်မြို့
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာမေမြတ်အုန်းကျော် (ဆမ 42910)
ခုတင်(၅၅၀)ဆံ့ ကလေးဆေးရုံကြီး၊ မန္တလေးမြို့
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပခုက္ကူမြို့
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်ထွန်း (ဆမ 42659)
ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး၊ မန္တလေးမြို့
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လပွတ္တာမြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာရဲနိုင်မြင့် (ဆမ 43880)
ခုတင်(၃၀၀)ဆံ့သင်ကြားဆေးရုံကြီး မန္တလေးမြို့
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပျဉ်းမနားမြို့
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာဖြိုးသီတာကျော် (ဆမ 43269)
ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး၊ မန္တလေးမြို့
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြောင်းမြမြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာပြည့်စုံသူ (ဆမ 43331)
ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး၊ မန္တလေးမြို့
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့
ပဲခူးတို့င်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာဆုမြတ်နိုး (ဆမ 42520)
ခုတင်(၃၀၀)ဆံ့သင်ကြားဆေးရုံကြီး မန္တလေးမြို့
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ကလေးရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာအောင်ဇော်ဟိန်း (ဆမ 42258)
ခုတင်(၅၅၀)ဆံ့ ကလေးဆေးရုံကြီး၊ မန္တလေးမြို့
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ငူမြို့
ပဲခူးတို့င်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာစွမ်းရည်မော် (ဆမ 36233)
ခုတင်(၃၀၀)ဆံ့သင်ကြားဆေးရုံကြီး မန္တလေးမြို့
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပခုက္ကူမြို့
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာအောင်ကိုမြင့် (ဆမ 34868)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ သန်လျင်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာထက်ခိုင်ဝင်း (ဆမ 33171)
ခုတင်(၃၀၀)ဆံ့သင်ကြားဆေးရုံကြီး မန္တလေးမြို့
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြောင်းမြမြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာနေမျိုးကျော် (ဆမ 35809)
ခုတင်(၃၀၀)ဆံ့သင်ကြားဆေးရုံကြီး မန္တလေးမြို့
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာသီဟဇော် (ဆမ 43674)
ကလေးဆေးရုံကြီး၊ မန္တလေးမြို့
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၃၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာအိမ့်မျက်ခြယ် (ဆမ 42372)
ခုတင်(၃၀၀)ဆံ့သင်ကြားဆေးရုံကြီး မန္တလေးမြို့
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြိတ်မြို့
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာဆုမြတ်သူ (ဆမ 43517)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြိတ်မြို့
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာယုဇနအောင် (ဆမ 43927)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြိတ်မြို့
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာထက်ထက်နိုင် (ဆမ 26817)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၃၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ထားဝယ်မြို့
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာဝင့်ထည်ဝါဦး (ဆမ 43809)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ကျောက်ဖြူမြို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာဝင်းရှိန် (ဆမ 43798)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာသဇင်စိုး (ဆမ 43596)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၃၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လွိုင်ကော်မြို့
ကယားပြည်နယ်
ဒေါက်တာနိုင်လင်းဦး (ဆမ 43115)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြစ်ကြီးနားမြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာစောသီဟသိန်း (ဆမ 43405)
သားဖွားမီးယပ်ရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့
ပဲခူးတို့င်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာဇော်ထက်အောင် (ဆမ 43943)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြစ်ကြီးနားမြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာရာဇာအောင် (ဆမ 43853)
သားဖွားမီးယပ်ရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဗန်းမော်မြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာတင်နီလာမွန် (ဆမ 43736)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၃၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဖလမ်းမြို့
ချင်းပြည်နယ်
ဒေါက်တာခင်မျိုးနွယ် (ဆမ 26611)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မအူပင်မြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာအိမွန်ခိုင် (ဆမ 37681)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာခိုင်သဉ္ဇာအောင် (ဆမ 42669)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လွိုင်ကော်မြို့
ကယားပြည်နယ်
ဒေါက်တာထူးဇော်နိုင် (ဆမ 42596)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့
ပဲခူးတို့င်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာပြည့်စုံမြင့်မြတ် (ဆမ 43342)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၃၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြစ်ကြီးနားမြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာခင်လမင်းကျော် (ဆမ 42698)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဗန်းမော်မြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာအေးချမ်းမင်း (ဆမ 42272)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ကျောက်ဖြူမြို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာလာလ်ရမ်ဇာအို (ဆမ 40805)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဘားအံမြို့
ကရင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာသီဟစိုး (ဆမ 41484)
ခုတင်(၃၀၀)ဆံ့သင်ကြားဆေးရုံကြီး မန္တလေးမြို့
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာထိုက်နန္ဒာပိုင် (ဆမ 42571)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မကွေးမြို့
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာနေခြည်ဦး (ဆမ 43153)
သားဖွားမီးယပ်ရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဖလမ်းမြို့
ချင်းပြည်နယ်
ဒေါက်တာရဲမွန် (ဆမ 36606)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မကွေးမြို့
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ဝေ (ဆမ 43064)
သားဖွားမီးယပ်ရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လွိုင်ကော်မြို့
ကယားပြည်နယ်
ဒေါက်တာစိုးဝင်းအောင် (ဆမ 43484)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ကျောက်ဖြူမြို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာဆန်းထွန်းအောင် (ဆမ 43379)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ကျောက်ဖြူမြို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာဖြူဖွေးသန့်စင် (ဆမ 43282)
သားဖွားမီးယပ်ရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လွိုင်ကော်မြို့
ကယားပြည်နယ်
ဒေါက်တာမျိုးမင်းသန့် (ဆမ 43091)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပခုက္ကူမြို့
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာမင်းချမ်းမောင် (ဆမ 42962)
သားဖွားမီးယပ်ရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာမြတ်မိုးအောင် (ဆမ 43040)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဘားအံမြို့
ကရင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာမြင့်မောင်မောင် (ဆမ 38287)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဟားခါးမြို့
ချင်းပြည်နယ်
ဒေါက်တာမြခွန်းချို (ဆမ 43017)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ကျိုင်းတုံမြို့
ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့)
ဒေါက်တာဟိန်းမင်းသိန်း (ဆမ 42464)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဘားအံမြို့
ကရင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာမို့မို့စိုးထူး (ဆမ 43008)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြစ်ကြီးနားမြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာထက်ထက်လမင်း (ဆမ 42549)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ကျောက်ဖြူမြို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာမင်းသန့်ဇင် (ဆမ 42993)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပြည်မြို့
ပဲခူးတို့င်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာမန္တာထက်မင်း (ဆမ 42896)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ငူမြို့
ပဲခူးတို့င်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာစန္ဒာနှင်း (ဆမ 41243)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဖလမ်းမြို့
ချင်းပြည်နယ်
ဒေါက်တာထွဏ်လင်းအောင် (ဆမ 40574)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ကျောက်ဖြူမြို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာဌေးလွင် (ဆမ 40515)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လွိုင်ကော်မြို့
ကယားပြည်နယ်
ဒေါက်တာခိုင်ဇော်ထွန်း (ဆမ 42675)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လွိုင်ကော်မြို့
ကယားပြည်နယ်
ဒေါက်တာအေးသီရိလှိုင် (ဆမ 37616)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ကျောက်ဖြူမြို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာခင်မောင်မြင့် (ဆမ 42702)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဗန်းမော်မြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာရန်အောင် (ဆမ 41633)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ကျောက်ဖြူမြို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာအောင်ရဲကျော် (ဆမ 42257)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပခုက္ကူမြို့
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာအောင်ရဲကျော် (ဆမ 42256)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပခုက္ကူမြို့
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာကောင်းမြတ်အေးချမ်း (ဆမ 40601)
ခုတင်(၅၅၀)ဆံ့ (ရန်ကင်း) ကလေးဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကလေးရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာစုမြတ်ဝင်း (ဆမ 38768)
ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာစိုးပြည့်စုံဝင်း (ဆမ 34193)
ခုတင်(၅၅၀)ဆံ့ (ရန်ကင်း) ကလေးဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာအိနန္ဒာထွန်း (ဆမ 42411)
ကလေးဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မအူပင်မြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာလှလှဌေး (ဆမ 42478)
ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဘားအံမြို့
ကရင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာနှင်းသီသီအောင် (ဆမ 42499)
ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြစ်ကြီးနားမြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာမဉ္ဇူဦး (ဆမ 43067)
ကလေးဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာကောင်းခန့် (ဆမ 42623)
ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပြည်မြို့
ပဲခူးတို့င်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာစိုးသိမ့်သိမ့်စံ (ဆမ 43478)
ခုတင်(၅၀၀)ဆံ့ အထူးကုဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြိတ်မြို့
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာမြသက်မွန် (ဆမ 44204)
ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာဇင်မာဖြူ (ဆမ 33678)
အရှေ့ပိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာသော်သော်ထွန်း (ဆမ 41416)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြစ်ကြီးနားမြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာအေးမွန်မွန်ခန့် (ဆမ 42288)
အရှေ့ပိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဘားအံမြို့
ကရင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာဟိန်းဇံ (ဆမ 42471)
အရှေ့ပိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကလေးရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာထက်မြတ်မောင် (ဆမ 42557)
အရှေ့ပိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၃၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာမြတ်သန္တာအောင် (ဆမ 43051)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြစ်ကြီးနားမြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာမင်းသီဟဖြိုး (ဆမ 42985)
အရှေ့ပိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြောင်းမြမြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာနီနီနေဦး (ဆမ 43167)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပခုက္ကူမြို့
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာရဲထွန်းဦး (ဆမ 43887)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာယုယုခိုင် (ဆမ 43922)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
သားဖွားမီးယပ်ရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာရည်မြတ်မွန် (ဆမ 43907)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၃၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာဝင့်ပြည့်စိုး (ဆမ 43797)
အရှေ့ပိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြောင်းမြမြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာသုခဝင်း (ဆမ 28910)
အင်းစိန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
သားဖွားမီးယပ်ရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာဇွဲဇော်ဇော်နိုင် (ဆမ 41781)
အင်းစိန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လပွတ္တာမြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာဇော်မင်းဆွေ (ဆမ 43948)
အရှေ့ပိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာထက်လင်း (ဆမ 42552)
အင်းစိန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဘားအံမြို့
ကရင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာခင်သီရိခေတ် (ဆမ 42730)
အင်းစိန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဗန်းမော်မြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာမေမြတ်နိုးအောင် (ဆမ 42906)
အင်းစိန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပျဉ်းမနားမြို့
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာဇွဲကောင်းချစ် (ဆမ 44013)
အရှေ့ပိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၃၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာအေမီလွင် (ဆမ 37454)
အင်းစိန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မကွေးမြို့
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာအောင်အောင် (ဆမ 40173)
အင်းစိန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကလေးရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာဂျန်မာလလွမ် (ဆမ 42096)
အင်းစိန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၃၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာအောင်ကိုကို (ဆမ 42182)
အင်းစိန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာကျော်ဝဏ္ဏအောင် (ဆမ 42837)
အင်းစိန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ငူမြို့
ပဲခူးတို့င်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာကျော်ဇင်သန့် (ဆမ 42846)
အင်းစိန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာစောဝင်းဂိတ် (ဆမ 43406)
အင်းစိန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာရှိန်းခန့်ကျော် (ဆမ 43416)
အင်းစိန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဘားအံမြို့
ကရင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာစိုးချစ်ချစ်ဌေး (ဆမ 43453)
အင်းစိန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြစ်ကြီးနားမြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာစိုးထက်လင်း (ဆမ 43455)
အင်းစိန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာသိမ့်ဇာနည်အောင် (ဆမ 43615)
အင်းစိန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မကွေးမြို့
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာသူရထွဋ် (ဆမ 43706)
အင်းစိန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဘားအံမြို့
ကရင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာရည်မွန်သန့် (ဆမ 43904)
အင်းစိန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြစ်ကြီးနားမြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာမြတ်ဘုန်းလင်း (ဆမ 40951)
အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံသစ်ကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဗန်းမော်မြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာဘုန်းနော် (ဆမ 38481)
မြောက်ဥက္ကလာပပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပခုက္ကူမြို့
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာတင်နေခြည်သူရ (ဆမ 41529)
မြောက်ဥက္ကလာပပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာလဲ့လဲ့ဆွေ (ဆမ 42870)
အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံသစ်ကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြစ်ကြီးနားမြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာအောင်မြတ်နိုး (ဆမ 42205)
မြောက်ဥက္ကလာပပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြစ်ကြီးနားမြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာဖြူစင်သန့် (ဆမ 43287)
အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံသစ်ကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဖျာပုံမြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာအေးကျော် (ဆမ 42278)
မြောက်ဥက္ကလာပပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာအိသိင်္ဂီသောင်း (ဆမ 42419)
မြောက်ဥက္ကလာပပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာထက်ထက်ထွန်း (ဆမ 42547)
မြောက်ဥက္ကလာပပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့
ပဲခူးတို့င်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာထူးကျော်ခန့် (ဆမ 42585)
မြောက်ဥက္ကလာပပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လပွတ္တာမြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာခိုင်စံပယ်သူ (ဆမ 42665)
မြောက်ဥက္ကလာပပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့
ပဲခူးတို့င်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာခင်ယသော်ထိပ်တင် (ဆမ 42734)
မြောက်ဥက္ကလာပပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာလဲ့ရည်မွန်အောင် (ဆမ 42877)
မြောက်ဥက္ကလာပပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပျဉ်းမနားမြို့
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာဆုမြတ်နိုး (ဆမ 43510)
မြောက်ဥက္ကလာပပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာစုလှိုင်ဝင်း (ဆမ 43493)
တောင်ဥက္ကလာပအမျိုးသမီးနှင့်ကလေးဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြစ်ကြီးနားမြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာစုရည်မွန် (ဆမ 43540)
မြောက်ဥက္ကလာပပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
သားဖွားမီးယပ်ရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာသက်ရီနှင်း (ဆမ 43657)
မြောက်ဥက္ကလာပပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၃၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာရူပါ‌ဌေးနိုင် (ဆမ 43924)
မြောက်ဥက္ကလာပပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လပွတ္တာမြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာထင်လင်းအောင် (ဆမ 27377)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ သန်လျင်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၃၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာအောင်ပိုင်ဆန်း (ဆမ 42223)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ သန်လျင်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြိတ်မြို့
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာကေကိုကိုခင် (ဆမ 42651)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ သန်လျင်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာကျော်မျိုး (ဆမ 42800)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ သန်လျင်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြိတ်မြို့
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာမြတ်ကေခိုင် (ဆမ 43034)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ သန်လျင်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာငြမ်းချမ်းနိုင် (ဆမ 43197)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ သန်လျင်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာသက်ပိုင်အောင် (ဆမ 43641)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ သန်လျင်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ငူမြို့
ပဲခူးတို့င်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာဇော်သန့် (ဆမ 43959)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ သန်လျင်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြစ်ကြီးနားမြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာအိအိခိုင် (ဆမ 42383)
အနောက်ပိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာအိသဉ္ဇာမိုး (ဆမ 42424)
အနောက်ပိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဖျာပုံမြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာနေလင်းဇော် (ဆမ 43158)
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာဝင်းအိခိုင် (ဆမ 36511)
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာဖြိုးမင်းကျော် (ဆမ 43262)
အနောက်ပိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြောင်းမြမြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာဝင်းသစ်လွင် (ဆမ 36542)
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဘားအံမြို့
ကရင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာသန့်သန့်ကြည်ဝင်း (ဆမ 43578)
အနောက်ပိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဘားအံမြို့
ကရင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာအောင်ကိုကို (ဆမ 42183)
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာကျော်ခိုင် (ဆမ 42782)
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဗန်းမော်မြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာငြိမ်းသီရိထက် (ဆမ 43205)
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာဖြိုးပြည့်ကို (ဆမ 43266)
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မကွေးမြို့
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာဇွန်ဝေယံဌေး (ဆမ 44010)
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာရဲထက်ဝင်း (ဆမ 43863)
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ထားဝယ်မြို့
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာလင်းသစ်လွင် (ဆမ 35513)
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာပိုးအိဖြူ (ဆမ 41179)
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
သားဖွားမီးယပ်ရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာအောင်မျိုးထူး (ဆမ 42212)
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြစ်ကြီးနားမြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာအိကေခိုင် (ဆမ 42391)
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လပွတ္တာမြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာဇင်ငြိမ်းစိုး (ဆမ 43996)
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပြည်မြို့
ပဲခူးတို့င်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာကောင်းညွန့် (ဆမ 42639)
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လပွတ္တာမြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာယမင်းဆုလာဘ် (ဆမ 43834)
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့
ပဲခူးတို့င်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာဝေနှင်းအေး (ဆမ 43760)
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မအူပင်မြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာခိုင်မေထွန်း (ဆမ 42741)
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မအူပင်မြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာသီရိသဇင် (ဆမ 43697)
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြစ်ကြီးနားမြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာမီမီတင်လှ (ဆမ 42960)
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မကွေးမြို့
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာငြိမ်းချမ်းအောင် (ဆမ 43193)
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာဆုဝေဝေနှင်း (ဆမ 31199)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာမင်းမင်းဇော် (ဆမ 35619)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၃၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာထူးဝေယံအောင် (ဆမ 40565)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြောင်းမြမြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာအောင်ကျော် (ဆမ 42189)
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ကျိုင်းတုံမြို့
ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့)
ဒေါက်တာလင်းခန့်ကိုကို (ဆမ 42880)
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာမြပွင့်နွယ် (ဆမ 43020)
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ထားဝယ်မြို့
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာနန်းလင်းဝတ်ရည်ဦး (ဆမ 43137)
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လပွတ္တာမြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာသန္တာစိုး (ဆမ 43575)
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ကျိုင်းတုံမြို့
ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့)
ဒေါက်တာအောင်ကိုဦး (ဆမ 42187)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကလေးရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာဟံဇော်ထက် (ဆမ 42444)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့
ပဲခူးတို့င်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာမေသူဟိန်း (ဆမ 42947)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြစ်ကြီးနားမြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာမြင့်နိုင် (ဆမ 43065)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာနီလာအောင် (ဆမ 43169)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပခုက္ကူမြို့
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာနွေးအေးလဲ့ထွန်း (ဆမ 43182)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
သားဖွားမီးယပ်ရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာပိုင်စိုးခန့် (ဆမ 43228)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့
ပဲခူးတို့င်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာစိုးသူအောင် (ဆမ 43481)
မြောက်ဥက္ကလာပပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာစန္ဒာဝင်းရွှေ (ဆမ 43388)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာသူရသန့်စင် (ဆမ 43710)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဗန်းမော်မြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာဇာခြည်ဝင်း (ဆမ 31542)
သင်္ဃန်းကျွန်းစံပြဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကလေးရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာရွှေဝတ်ရည်လင်း (ဆမ 38676)
သင်္ဃန်းကျွန်းစံပြဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့
ပဲခူးတို့င်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာဧပရယ်(လ်)ခင်အောင်(ဆမ 42156)
သင်္ဃန်းကျွန်းစံပြဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဘားအံမြို့
ကရင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာဆုမြတ်အောင် (ဆမ 42518)
သင်္ဃန်းကျွန်းစံပြဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြစ်ကြီးနားမြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာမေမြတ်ခိုင် (ဆမ 42905)
သင်္ဃန်းကျွန်းစံပြဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပြည်မြို့
ပဲခူးတို့င်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာငွေခြည်သော် (ဆမ 43164)
သင်္ဃန်းကျွန်းစံပြဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာဉာဏ်အောင်လင်းထက် (ဆမ 43186)
သင်္ဃန်းကျွန်းစံပြဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာဖြိုးပြည့်စုံ (ဆမ 43279)
သင်္ဃန်းကျွန်းစံပြဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မအူပင်မြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာဟိန်းလင်းအောင် (ဆမ 42460)
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြောင်းမြမြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာဝဏ္ဏ (ဆမ 39139)
ခုတင်(၃၀၀)ဆံ့သင်ကြားဆေးရုံကြီး မန္တလေးမြို့
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြစ်ကြီးနားမြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာစိုးဇာနည်ခိုင် (ဆမ 43487)
အင်းစိန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
သားဖွားမီးယပ်ရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာစောသန့်စင်စိုး (ဆမ 43404)
အင်းစိန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပြည်မြို့
ပဲခူးတို့င်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာမေနှင်းဖြူ (ဆမ 40835)
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြစ်ကြီးနားမြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာသဲငြိမ်းစု (ဆမ 43558)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လပွတ္တာမြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ဒေါက်တာစောဟိန်းထက် (ဆမ 43395)
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်
ဒေါ့က်တာရန်ပိုင်ဦး (ဆမ 43850)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၃၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဖလမ်းမြို့
ချင်းပြည်နယ်
ဒေါက်တာနှင်းဟေမန်အောင် (ဆမ 42486)
အနောက်ပိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
သားဖွားမီးယပ်ရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်
နေပြည်တော်
ဒေါက်တာရဲရင့်မောင် (ဆမ 43896)
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပြည်မြို့
ပဲခူးတို့င်းဒေသကြီး
အမည်၊ ဆမ၊ ဌာနလက်ရှိဌာနတာဝန်ချထားမည့်ဆေးရုံ
ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင် (ဆမ 43567)
မြောက်ဥက္ကလာပပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
မြောက်ဥက္ကလာပပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကျိုင်းတုံပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရှမ်းပြည်နယ်
ဒေါက်တာအောင်ခန့်ဇော် (ဆမ 42179)
အနောက်ပိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အနောက်ပိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကျိုင်းတုံပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရှမ်းပြည်နယ်
ဒေါက်တာမင်းခန့် (ဆမ 42968)
အနောက်ပိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အနောက်ပိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကျိုင်းတုံပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရှမ်းပြည်နယ်
ဒေါက်တာပိုးစံပယ်ဂျွန် (ဆမ 43294)
အနောက်ပိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အနောက်ပိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကျိုင်းတုံပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရှမ်းပြည်နယ်
ဒေါက်တာပြည့်မှူးခင် (ဆမ 43303)
အနောက်ပိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အနောက်ပိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကျိုင်းတုံပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရှမ်းပြည်နယ်
ဒေါက်တာဝတ်ရည်ထက် (ဆမ 43818)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဟင်္သာတမြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဟင်္သာတမြို့ခုတင် (၅၅၀) ကလေးဆေးရုံကြီး
မန္တလေးမြို့
ဒေါက်တာကေခိုင်ဇင်ဝင့် (ဆမ 42650)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဗန်းမော်မြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဗန်းမော်မြို့ခုတင် (၅၅၀) ကလေးဆေးရုံကြီး
မန္တလေးမြို့
ဒေါက်တာဦးစိုးစိုးသန်း (ဆမ 43476)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြစ်ကြီးနားမြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ခုတင် (၅၅၀) ကလေးဆေးရုံကြီး
မန္တလေးမြို့
ဒေါက်တာခင်စန္ဒာ (ဆမ 42724)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့ခုတင် (၅၅၀) ကလေးဆေးရုံကြီး
မန္တလေးမြို့
ဒေါက်တာလှိုင်ဝေမြင့် (ဆမ 42482)
ပြည်သူ့ဆေးရုံ၊ ရေဦးမြို့
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံ၊ ရေဦးမြို့ခုတင် (၅၅၀) ကလေးဆေးရုံကြီး
မန္တလေးမြို့
ဒေါက်တာဖြိုးဖြိုးသန်း (ဆမ 43265)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ရွှေဘိုမြို့
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ရွှေဘိုမြို့ခုတင် (၅၅၀) ကလေးဆေးရုံကြီး
မန္တလေးမြို့
ဒေါက်တာညီညီမိုး (ဆမ 38453)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ငူမြို့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ငူမြို့ခုတင် (၅၅၀) ကလေးဆေးရုံကြီး
မန္တလေးမြို့
ဒေါက်တာဆန်းဝင့်သူ (ဆမ 43383)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လားရှိုးမြို့
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လားရှိုးမြို့ခုတင် (၅၅၀) ကလေးဆေးရုံကြီး
မန္တလေးမြို့
ဒေါက်တာသဉ္ဇာနှင်းနိုင် (ဆမ 43691)
အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးဆေးရုံကြီး၊ တောင်ကြီးမြို့
ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်)
အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးဆေးရုံကြီး၊ တောင်ကြီးမြို့ခုတင် (၅၅၀) ကလေးဆေးရုံကြီး
မန္တလေးမြို့
ဒေါက်တာမြတ်ဖူးငုံ (ဆမ 43047)
စဝ်စံထွန်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ကြီးမြို့
ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်)
စဝ်စံထွန်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ကြီးမြို့ခုတင် (၅၅၀) ကလေးဆေးရုံကြီး
မန္တလေးမြို့
ဒေါက်တာမျိုးမီမီခင် (ဆမ 43083)
စဝ်စံထွန်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ကြီးမြို့
ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်)
စဝ်စံထွန်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ကြီးမြို့ခုတင် (၅၅၀) ကလေးဆေးရုံကြီး
မန္တလေးမြို့
ဒေါက်တာပြည့်ပြည့် (ဆမ 43323)
စဝ်စံထွန်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ကြီးမြို့
ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်)
စဝ်စံထွန်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ကြီးမြို့ခုတင် (၅၅၀) ကလေးဆေးရုံကြီး
မန္တလေးမြို့
ဒေါက်တာစုနွယ်အောင် (ဆမ 43524)
စဝ်စံထွန်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ကြီးမြို့
ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်)
စဝ်စံထွန်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ကြီးမြို့ခုတင် (၅၅၀) ကလေးဆေးရုံကြီး
မန္တလေးမြို့
ဒေါက်တာသိင်္ဂီဇော်သင်း (ဆမ 43601)
စဝ်စံထွန်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ကြီးမြို့
ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်)
စဝ်စံထွန်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ကြီးမြို့ခုတင် (၅၅၀) ကလေးဆေးရုံကြီး
မန္တလေးမြို့
ဒေါက်တာရဲဟိန်းအောင် (ဆမ 43858)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်ကိုင်းမြို့
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်ကိုင်းမြို့ခုတင် (၅၅၀) ကလေးဆေးရုံကြီး
မန္တလေးမြို့
ဒေါက်တာစိုင်းကျော်စိုးလင်း (ဆမ 33090)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်ကိုင်းမြို့
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်ကိုင်းမြို့ခုတင် (၅၅၀) ကလေးဆေးရုံကြီး
မန္တလေးမြို့
ဒေါက်တာခန့်ညားလွင် (ဆမ 42684)
ခုတင်(၃၀၀)ဆံ့သင်ကြားဆေးရုံကြီး မန္တလေးမြို့
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ခုတင်(၃၀၀)ဆံ့သင်ကြားဆေးရုံကြီး မန္တလေးမြို့တာချီလိတ်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရှမ်းပြည်နယ်
ဒေါက်တာမင်းခန့်အောင် (ဆမ 42969)
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဗန်းမော်မြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာရဲဝင့်အောင် (ဆမ 43891)
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဗန်းမော်မြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါက်တာမေသဇင်ဖူး (ဆမ 42936)
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လွိုင်ကော်မြို့
ကယားပြည်နယ်
ဒေါက်တာအောင်ခန့် (ဆမ 42174)
အရှေ့ပိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အရှေ့ပိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လွိုင်ကော်မြို့
ကယားပြည်နယ်
ဒေါက်တာမေသူထွန်း (ဆမ 42951)
အရှေ့ပိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အရှေ့ပိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လွိုင်ကော်မြို့
ကယားပြည်နယ်
ဒေါက်တာသက်ထက်အောင် (ဆမ 43625)
အင်းစိန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အင်းစိန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လွိုင်ကော်မြို့
ကယားပြည်နယ်
ဒေါက်တာစုသစ္စာခင် (ဆမ 43539)
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လွိုင်ကော်မြို့
ကယားပြည်နယ်
ဒေါက်တာသော်တာခင်ဇော် (ဆမ 38858)
ခုတင်(၅၅၀)ဆံ့ ကလေးဆေးရုံကြီး၊ မန္တလေးမြို့
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ခုတင်(၅၅၀)ဆံ့ ကလေးဆေးရုံကြီး၊ မန္တလေးမြို့ဖလမ်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ချင်းပြည်နယ်
ဒေါက်တာမီမီခိုင် (ဆမ 42955)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပုသိမ်မြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပုသိမ်မြို့ရန်ကုန်အထူးကုဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာခိုင်သဇင် (ဆမ 42667)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပုသိမ်မြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပုသိမ်မြို့ရန်ကုန်အထူးကုဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာဇင်သွယ်သွယ်အေး (ဆမ 44001)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့ရန်ကုန်အထူးကုဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာအာကာငြိမ်းချမ်း (ဆမ 42153)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့ရန်ကုန်အထူးကုဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာထွန်းသီဟအောင် (ဆမ 43754)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့ရန်ကုန်အထူးကုဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာစွမ်းရည်ထက် (ဆမ 43545)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့ရန်ကုန်အထူးကုဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာပြုံးမို့မို့ဇော် (ဆမ 43344)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့ရန်ကုန်အထူးကုဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာနော်ပွင့်အိဇော် (ဆမ 43149)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့ရန်ကုန်အထူးကုဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာမွန်မြတ်ခင် (ဆမ 43013)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ငူမြို့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ငူမြို့ရန်ကုန်အထူးကုဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာသိမ့်ဟန်စု (ဆမ 43609)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ငူမြို့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ငူမြို့ရန်ကုန်အထူးကုဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာကေသီခင် (ဆမ 42653)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ငူမြို့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ငူမြို့ရန်ကုန်အထူးကုဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာမင်းထက်အောင် (ဆမ 43143)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပြည်မြို့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပြည်မြို့ရန်ကုန်အထူးကုဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာရဲဇော်အောင် (ဆမ 43898)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပြည်မြို့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပြည်မြို့ရန်ကုန်အထူးကုဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာအိမ့်မြင့်မိုရ်စိုးအောင် (ဆမ 42373)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပြည်မြို့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပြည်မြို့ရန်ကုန်အထူးကုဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာမေသူလွင် (ဆမ 42949)
ပြည်သူ့ဆေးရုံ၊ သာယာဝတီမြို့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်)
ပြည်သူ့ဆေးရုံ၊ သာယာဝတီမြို့ရန်ကုန်အထူးကုဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာစည်သူလွင် (ဆမ 43444)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မအူပင်မြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မအူပင်မြို့ရန်ကုန်အထူးကုဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာနှင်းဝေဝေလွင် (ဆမ 40473)
အင်းစိန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အင်းစိန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့လွိုင်လင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရှမ်းပြည်နယ်
ဒေါက်တာကျော်မျိုးအောင် (ဆမ 42802)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပုသိမ်မြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပုသိမ်မြို့လှိုင်သာယာပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာမေမြတ်နိုးခင် (ဆမ 42907)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပုသိမ်မြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပုသိမ်မြို့လှိုင်သာယာပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာမင်းသွေး (ဆမ 34102)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မအူပင်မြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မအူပင်မြို့လှိုင်သာယာပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာအောင်မြတ်သူ (ဆမ 34891)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မော်လမြိုင်မြို့
မွန်ပြည်နယ်
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မော်လမြိုင်မြို့လှိုင်သာယာပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာမြရတနာအောင် (ဆမ 43026)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မော်လမြိုင်မြို့
မွန်ပြည်နယ်
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မော်လမြိုင်မြို့လှိုင်သာယာပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာနွေးထက်ထက်နိုင် (ဆမ 43178)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မော်လမြိုင်မြို့
မွန်ပြည်နယ်
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မော်လမြိုင်မြို့လှိုင်သာယာပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဝေ (ဆမ 42219)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ငူမြို့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ငူမြို့လှိုင်သာယာပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာရတနာရွှေရည်ဖူး (ဆမ 41622)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပြည်မြို့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပြည်မြို့လှိုင်သာယာပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာရဲခိုင်ကျော် (ဆမ 43346)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့လှိုင်သာယာပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာလင်းစန္ဒာထွေး (ဆမ 42893)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့လှိုင်သာယာပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာအေးသူခိုင် (ဆမ 42316)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့လှိုင်သာယာပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာအေးမွန်မွန် (ဆမ 42287)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ငူမြို့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ငူမြို့လှိုင်သာယာပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာသိင်္ဂီဝင်း (ဆမ 41436)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပြည်မြို့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပြည်မြို့လှိုင်သာယာပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာထက်လွင်ဦး (ဆမ 40541)
သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီး၊ မကွေးမြို့
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီး၊ မကွေးမြို့လောက်ကိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံ
ရှမ်းပြည်နယ်
ဒေါက်တာအောင်နိုင်ထွန်း (ဆမ 40221)
သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီး၊ မကွေးမြို့
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီး၊ မကွေးမြို့လောက်ကိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံ
ရှမ်းပြည်နယ်
ဒေါက်တာခိုင်ပိုးအိ (ဆမ 42745)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဖျာပုံမြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဖျာပုံမြို့သင်္ဃန်းကျွန်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာအိအိအောင် (ဆမ 42382)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လပွတ္တာမြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လပွတ္တာမြို့သန်လျင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာစစ်ထွဋ်ဦး (ဆမ 43451)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဟင်္သာတမြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဟင်္သာတမြို့သန်လျင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာစုလွင်လွင်ထွန်း (ဆမ 43499)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဘားအံမြို့
ကရင်ပြည်နယ်
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဘားအံမြို့သန်လျင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာရဲမြတ်သူ (ဆမ 43878)
ပြည်သူ့ဆေးရုံ၊ သထုံမြို့
မွန်ပြည်နယ်
ပြည်သူ့ဆေးရုံ၊ သထုံမြို့သန်လျင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာလှမင်း (ဆမ 42479)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့သန်လျင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာအောင်ဇေယျာထွန်း (ဆမ 42262)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့သန်လျင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာအိသဉ္ဇာကြည် (ဆမ 42425)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့သန်လျင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာသက်ထူးနိုင် (ဆမ 43627)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့သန်လျင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာထက်ပိုင်လင်း (ဆမ 37848)
စဝ်စံထွန်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ကြီးမြို့
ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်)
စဝ်စံထွန်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ကြီးမြို့သန်လျင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာမျိုးခက် (ဆမ 43076)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပြည်မြို့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပြည်မြို့သန်လျင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်ကျော် (ဆမ 42660)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပုသိမ်မြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပုသိမ်မြို့သန်လျင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာနိန်ရှန်ဝိုင် (ဆမ 43171)
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဟားခါးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ချင်းပြည်နယ်
ဒေါက်တာကျော်သက်အောင် (ဆမ 42826)
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဟားခါးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ချင်းပြည်နယ်
ဒေါက်တာငြိမ်းမင်းထွန်း (ဆမ 41095)
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဟားခါးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ချင်းပြည်နယ်
ဒေါက်တာရဲရင့်အောင် (ဆမ 43893)
ခုတင်(၃၀၀)ဆံ့သင်ကြားဆေးရုံကြီး မန္တလေးမြို့
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ခုတင်(၃၀၀)ဆံ့သင်ကြားဆေးရုံကြီး မန္တလေးမြို့ဟားခါးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ချင်းပြည်နယ်
ဒေါက်တာဇင်ထွန်း (ဆမ 44003)
ခုတင်(၃၀၀)ဆံ့သင်ကြားဆေးရုံကြီး မန္တလေးမြို့
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ခုတင်(၃၀၀)ဆံ့သင်ကြားဆေးရုံကြီး မန္တလေးမြို့ဟားခါးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ချင်းပြည်နယ်
ဒေါက်တာရဲမင်းထွန်း (ဆမ 43876)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပုသိမ်မြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပုသိမ်မြို့အင်းစိန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာနော်စေးဖလားဝါး (ဆမ 43150)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဟင်္သာတမြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဟင်္သာတမြို့အင်းစိန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာမိုးခိုင်ဇင်ထွန်း (ဆမ 42997)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့အင်းစိန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့
ဒေါက်တာမွန်မွန်ခိုင် (ဆမ 43010)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ငူမြို့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ငူမြို့အင်းစိန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်မြို့

Leave a Comment