ဧရာဝတီတိုင်းတွင် Electronic Monthly Implementation Reporting System သင်တန်းအား ပြုလုပ်ကျင်းပခြင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၈) ရက်နေ့

ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ဘဏ္ဍာရေးဌာနမှဝန်ထမ်းများနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ ပူးပေါင်း၍ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ နည်းပညာအကူအညီဖြင့်  Electronic Monthly Implementation Reporting System သင်တန်းအားဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းရှိ ငွေစာရင်းကိုင် ဝန်ထမ်းများအား (၂၅-၁၁-၂၀၁၉) မှ (၂၇-၁၁-၂၀၁၉) ရက်ထိ (၃)ရက် တိုင်အောင် Refresher Training ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

 

Leave a Comment