ဂျပန်နိုင်ငံ (JICA) အဖွဲ့ လှူဒါန်းမှုဖြင့် ဆောက်လုပ်လျှက်ရှိသည့် ရန်ကုန်အထူးကုဆေးရုံသစ်ကြီး(NYSH) အတွက် လိုအပ်သော ဆေးရုံသုံးစက်ပစ္စည်း (၆) မျိုး ဝယ်ယူရန် Tender အောင်စာရင်း

 

Leave a Comment