ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းဌာနခွဲမှ ဦးဆောင်၍ ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဆေးရုံများသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းဌာနခွဲမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံကိန်း)မှ ဒေါက်တာဝင်းရည်မွန် ဦးဆောင်၍ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(ဘဏ္ဍာရေး)၊ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံကိန်း) တို့သည် World Bank (Component-2) ဖြင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ချင်း ပြည်နယ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ ကြပါသည်။

ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိဆေးရုံများသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာတွင် ဟားခါးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ (၄-၁၁-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း၊ ရိခေါဒါရ်တိုက်နယ်ဆေးရုံသို့ (၅-၁၁-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် လည်းကောင်း၊ ဖလမ်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ (၆-၁၁-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း၊ ထန်တလန် မြို့နယ်ဆေးရုံနှင့် မှောင်တလန်တိုက်နယ်ဆေးရုံသို့ (၇-၁၁-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း သွားရောက်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆေးရုံများ၏ဆောင်ရွက်ချက်များကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး ဆေးရုံများ၏လိုအပ်ချက်များ၊ ဗဟိုအဆင့်မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရမည့် ကိစ္စရပ်များကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

 

ဟားခါးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

        

 

ရိခေါဒါရ်တိုက်နယ်ဆေးရုံ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

      

ဖလမ်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ထန်တလန် မြို့နယ်ဆေးရုံသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

   

မှောင်တလန်တိုက်နယ်ဆေးရုံ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

  

 

Leave a Comment