သန်လျင်မြို့နယ်ဆေးရုံ

၁။      ဆေးရုံတည်နေရာနှင့်ဓါတ်ပုံ

ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းလမ်း၊ပဲခူးစုရပ်ကွက်၊သန်လျင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်။

၂။       ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

05621511 (Ext;12), 05623328(Fax), thanlyingeneralhospital@gmail.com

၃။      ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ (General/ Speciality Units)

 

No Ward / Depatrment
1 Medical Ward
2 Surgical Ward
3 Obstertric and Gynaecological Ward
4 Paediatric Ward
5 Orthopedic Ward
6 Eye Ward
7 ENT Ward
8 Operation Theratre
9 Dental Dept;
10 Psychiatry Dept;
11 Physical Medicine and Rehabilitation Dept;
12 Imaging Dept;
13 Pathology Dept;

 

 

၄။      ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ

 

(၄.၁)   General OPD Timetable

 

စဉ် ဌာန နေ့ရက် အချိန်
၁။ Emergency (အရေးပေါ်ဌာန) ပိတ်ရက်မရှိ (၂၄)နာရီ
၂။ OPD (ပြင်ပလူနာဌာန) တနင်္လာမှသောကြာ

(အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များမပါ)

နံနက် (၉)နာရီမှညနေ(၄)နာရီ

 

(၄.၂)   Specialist OPD Timetable

 

စဉ် ဌာန နေ့ရက် အချိန်
၁။ Medical အင်္ဂါ၊သောကြာ နံနက် (၉)နာရီမှညနေ(၁၂)နာရီ
၂။ Surgical အင်္ဂါ၊ကြာသပတေး၊သောကြာ နံနက် (၉)နာရီမှညနေ(၁၂)နာရီ
၃။ Ortho တနင်္လာ၊ဗုဒ္ဓဟူး နံနက် (၉)နာရီမှညနေ(၁၂)နာရီ
၄။ OG တနင်္လာ၊ဗုဒ္ဓဟူး နံနက် (၉)နာရီမှညနေ(၁၂)နာရီ
၅။ Child တနင်္လာမှသောကြာ နံနက် (၉)နာရီမှညနေ(၁၂)နာရီ
၆။ Dental တနင်္လာမှသောကြာ နံနက် (၉)နာရီမှညနေ(၁၂)နာရီ
၇။ Eye အင်္ဂါ၊ကြာသပတေး၊ နံနက် (၉)နာရီမှညနေ(၁၂)နာရီ
၈။ ENT တနင်္လာမှသောကြာ နံနက် (၉)နာရီမှညနေ(၁၂)နာရီ
၉။ Rehab: တနင်္လာမှသောကြာ နံနက် (၉)နာရီမှညနေ(၁၂)နာရီ

 

 

Leave a Comment