လှိုင်သာယာပြည်သူ့ဆေးရုံ

၁။ဆေးရုံတည်ရှိရာတည်နေရာ (Location) နှင့်ဓါတ်ပုံ

၂။ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ              – ၁၂၃၊ကျန်စစ်သားလမ်းနှင့်ညောင်တုန်းလမ်းထောင့်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊

လှိုင်သာယာ

ဖုန်းနံပါတ်                                 – ၀၁-၃၆၄၅၀၃၁

Fax နံပါတ်                            – ၀၁-၉၆၄၈၁၆၂

Email                                   – htygeneralhospital 13 @ gmail.com

၃။ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ         – အရေးပေါ်နှင့်ပြင်ပလူနာဌာန၊အရိုးကုသဆောင်၊ခွဲစိတ်ကုသ

ဆောင်၊မျက်စိကုသဆောင်၊ဆေးကုသဆောင်၊ကလေးကုသ

ဆောင်၊သားဖွားမီးယပ်ကုသဆောင်၊ ART / TB ဆေးကုသ

ဆောင်

၄။ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ-

General OPD Timetable  –   နံနက်၈ :၀၀နာရီမှနေ့လည်၁၂ : ၀၀နာရီ

မွန်းလွဲ၂ : ၀၀နာရီမှညနေ၄ : ၀၀နာရီ

 

Leave a Comment