တင်ဒါအမှတ်စဉ် 1DMS/2022-2023(L), 2DMS/2022-2023(L) & 4DMS/2022-2023(L) ၏  Technical Specificationဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးမည့် အချိန်ဇယား

တင်ဒါအမှတ်စဉ် 1DMS/2022-2023(L), 2DMS/2022-2023(L) & 4DMS/2022-2023(L) ၏  Technical Specificationဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးမည့် အချိန်ဇယား

တင်ဒါအမှတ်- 5DMS/2022-2023 (L) ၏ Envelope B တွင်ပါဝင်ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများစိစစ်မည့် အချိန်ဇယား

ကျန်းမာရေး၀န်ကြီးဌာန ကုသရေးဦးစီးဌာန တင်ဒါအမှတ်- 5DMS/2022-2023 (L) ဖြင့် တင်ဒါခေါ်ဆိုထားသော ရန်ကုန်ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီး၊ အဏုမြူရောင်ခြည်ဖြင့် ရောဂါရှာဖွေကုသရေးဌာန ၊ PET/CT & Cyclotron Center ရှိ Cyclotron and QC Lab တို့တွင် လိုအပ်သော ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ၏  Envelope B တွင်ပါဝင်ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများစိစစ်မည့် အချိန်ဇယား ၁။ နေရာ ကုသရေးဦးစီးဌာန၊(၃)ထပ်ဆောင်သစ်အပေါ်ထပ်၊ အစည်းအဝေးခန်းမ   ၂။ နေ့ရက် (၂၉-၆-၂၀၂၂) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ၃။ အချိန် နံနက်(၁၀:၀၀) နာရီ

တင်ဒါအမှတ် – 5DMS/ 2022-2023 (L)

ရန်ကုန် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ အဏုမြူရောင်ခြည်ဖြင့် ရောဂါရှာဖွေကုသရေးဌာန ၊ PET/CT and Cyclotron Center ရှိ Cyclotron and QC Lab တွင် လိုအပ်သော ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများအား ထောက်ပံ့နိုင်ရေး အတွက် ခေါ်ယူသည့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ်- 5DMS/2022-2023 (L)

Technical Specification စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေးအချိန်ဇယား

ကျန်းမာရေး၀န်ကြီးဌာန ကုသရေးဦးစီးဌာန (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ခု ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဝယ်ယူမည့် ဆေးရုံသုံးစက်ကိရိယာများ (NHL Group, NBC Group)၊ COVID-19 ကုသရေးဆေးဝါး (၁၄) မျိုး၊ COVID Reagent (၅)မျိုး နှင့် Blood Safety Item (၁၁) မျိုးအား Technical Specification စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေးအချိန်ဇယား ၁။ နေရာ နေပြည်တော်အရိုးရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ   ၂။ နေ့ရက် (၁၄-၆-၂၀၂၂) အင်္ဂါနေ့ ၃။ အချိန် နံနက်(၁၀:၀၀) နာရီ