အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးဆေးရုံကြီး၊တောင်ဥက္ကလာပ

 

၁။တည်နေရာ                                        –           မေတ္တာလမ်း(၁၀)ရပ်ကွက်၊တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။

၂။ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ                      –           အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးဆေးရုံကြီး၊

မေတ္တာလမ်း၊(၁၀)ရပ်ကွက်၊တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

(၀၁၈-၅၆၂၅၂၂ / ၀၁၈-၅၆၂၅၃၃)

E mail address –   SOWCH@gmail.com

၃။ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ                     -သားဖွားမီးယပ်ဌာန/ ကလေးကုသဌာန

၄။ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ

(၄-၁) General  OPD Timetable     (၂၄)နာရီကုသမှုပေးပါသည်။

(၄-၂) Specialist OPD Timetable   ပြင်ပလူနာအချိန်ဇယားဖြင့်ဖေါ်ပြပါသည်။

Leave a Comment