ရေးမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံ

(၁)      ဆေးရုံတည်နေရာ(Location)          -N15.246113, E97.853775

(၂)     ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ –      ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ရန်ကြီးအောင်ရပ်ကွက်၊ ရေးမြို့၊ မွန်ပြည်နယ်။

ye@mohs.gov.mm

(၃)     ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ      -Medical Ward

-Surgical Ward

-OG Ward

-Child Ward

-Ortho Ward

(၄)     ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ

(က)     General OPD Timetable-     အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့အထိ

(8:00 to 12:00AM) to (2:00 to 4:00PM)

(ခ)       Specialist OPD Timetable

Leave a Comment