ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး၊ရန်ကုန်မြို့

ဆေးရုံတည်နေရာ နှင့် လိပ်စာ

အမှတ် ၅၁၊ ဗဟိုလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

Phone No.                  – 01 222804, 01 222805, 01 222806

Fax No.                      – 01 221013

Email Address          – yangoncentralwomenshospital@gmail.com

Specialist Units

– Breast Cancer Screening Clinic               – Gynaecological Endoscopy Unit

– Cervical Cancer Screening Clinic                       – Urogynaecological Unit

– ART Clinic                                                  – Gynaecological Oncology Unit

– GDM Clinic                                                            – Day Care Unit

– Family Planning Clinic                                         – Early Pregnancy Assessment Unit

– Fertility Centre                                                       – Neonatal Intensive Care Unit

-Radiology Department

– Pathology Department

– Microbiology Department

OPD Timetable

 

OPD Time Mon Tues Wed Thurs Fri
Antenatal OPD 9am – 12pm + + + + +
Gynaecological OPD 9am – 12pm + + + + +
Gynaecological Oncology 9am – 12pm + + + + +
Fertility Clinic 9am – 12pm + + + + +
ART Clinic 9am – 12pm + + + + +
Gynaecological Endoscope 12pm – 3pm + + + + +
Cervical Cancer Screening 12pm – 3pm + + +
Urogynaecology 12pm – 3pm +
Well Baby Clinic 12pm – 3pm +
GDM Clinic 12pm – 3pm +

 

Leave a Comment