ဖလမ်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး

၁။      ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location )

၂။  ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ

ဆေးရုံအုပ်ကြီးရုံး – ၀၇၀၄၀၀၃၁

ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး – ၀၇၀၄၀၀၂၆

ဖက်စ်                 – ၀၇၀၄၀၀၃၁

၃။      ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ

(၁) အရေးပေါ်နှင့်ပြင်ပလူနာဌာန

(၂) ဖျားနာကုသဆောင်

(၃) ကလေးကုသဆောင်

(၄) ခွဲစိတ်ကုသဆောင်

(၅) သားဖွားမီးယပ်ကုသဆောင်

(၆) အရိုး၊အကြော၊အဆစ်ကုသဆောင်

(၇) ခွဲစိတ်ခန်း

(မျက်စိနှင့် နား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်း အထူးကုဆရာဝန်များလစ်လပ်နေပါ၍

ကုသမှုဆောင်ရွက်    ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။)

၄။  ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ

( 4 – 1 )       General O.P.D            –           24 hrs

( 4 – 2 )         Specialist O.P.D

Physician              –           Tuesday           –           Thursday

Paediatrician        –           Monday           –           Thursday

Surgeon                  –           Tuesday           –           Thursday

O.G                           –           Monday(Obs)-            Wednesday (Gyn)

Orthopaedic            –           Tuesday           –           Thursday

Leave a Comment