ပြင်ဦးလွင် ကုတင် (၃၀၀) ဆံ့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး

၁။           ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location ) နှင့်ဓါတ်ပုံ 

         

၂။    ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

 

  • ဆက်သွယ်ရန် ရုံးဖုန်းနံပါတ်         ၀၈၅-၂၂၅၂၅

–  Fax No                                              ၀၈၅-၂၃၃၅၁

 

၃။            ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ ( General  /  Speciality  Units )

                          (၁)  ဖျားနာကုသဆောင်

(၂)   ခွဲစိတ်ကုသဆောင်

(၃)  အရိုးအကြောကုသဆောင်

(၄)  သားဖွား မီးယပ်ကုသဆောင်

(၅)  ကလေးကုသဆောင်

(၆)  မျက်စိကုသဆောင်

(၇)  နား၊နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းကုသဆောင်

(၈)  ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ် ကုသဆောင်

(၉)   ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောကုသဆောင်

(၁၀)  နှလုံးကုသဆောင်

(၁၁)  စိတ်ကျန်းမာရေးကုသဆောင်

(၁၂)  အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်

(၁၃)  အကြောအဆစ်ကုသဆောင်

 

၄။           ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ

 

စဉ် လူနာဆောင် တနင်္လာ အင်္ဂါ ဗုဒ္ဓဟူး ကြာသပတေး သောကြာ
ဖျားနာကုသဆောင် နံနက်၉:၀၀-၁၂:၀၀(အထွေထွေfollow upOPD)နေ့လည်၂:၀၀-၄:၀၀
(ART clinic)
နံနက်၉:၀၀-၁၂:၀၀
(သက်ကြီးရွယ်အို)
နေ့လည်၂:၀၀-၄:၀၀
(ART clinic)
နံနက်၉:၀၀-၁၂:၀၀
(အထွေထွေ New case OPD)
ခွဲစိတ်ဆောင် နံနက်၉:၀၀-၁၁:၀၀
(SCS)
နံနက်၉:၀၀-၁၁:၀၀
(JCS)
သားဖွားမီးယပ်ဆောင် နံနက်၈:၀၀-၁၂:၀၀
(AN care)
နံနက်၈:၀၀-၁၂:၀၀
(AN care)
နံနက်၈:၀၀-၁၂:၀၀
Gyne OPD
ကလေးကုသဆောင် နေ့လည်၂:၀၀-၃:၀၀
(JCS)
နံနက်၁၀:၀၀-၁၂:၀၀
(SCS)
နေ့လည်၂:၀၀-၃:၀၀
(JCS)
နံနက်၁၀:၀၀-၁၂:၀၀
(SCS)
နေ့လည်၂:၀၀-၃:၀၀
(JCS)
အရိုးကုသဆောင် နံနက်၉:၀၀-၁၁:၀၀
(SCS)
နံနက်၉:၀၀-၁၁:၀၀
(JCS)
ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်
ကုသဆောင်
နံနက်၉:၀၀-၁၁:၀၀
မျက်စိ နံနက်၉:၀၀-၁၂:၀၀ နံနက်၉:၀၀-၁၂:၀၀ နံနက်၉:၀၀-၁၂:၀၀
နား၊နှာခေါင်း၊
လည်ချောင်း
နံနက်၉:၀၀-၁၂:၀၀ နံနက်၉:၀၀-၁၂:၀၀
အကြောအဆစ် နံနက်၉:၀၀-၁၁:၃၀
နေ့လည်၂:၀၀-၃:၃၀
နံနက်၉:၀၀-၁၁:၃၀
နေ့လည်၂:၀၀-၃:၃၀
နံနက်၉:၀၀-၁၁:၃၀
နေ့လည်၂:၀၀-၃:၃၀
နံနက်၉:၀၀-၁၁:၃၀
နေ့လည်၂:၀၀-၃ဵ:၃၀
နံနက်၉:၀၀-၁၁ဵ:၃၀
နေ့လည်၂:၀၀-၃:၃၀
၁၀ စိတ်ကျန်းမာ နံနက်၉:၀၀-၁၂:၀၀ နံနက်၉:၀၀-၁၂:၀၀ နံနက်၉:၀၀-၁၂:၀၀
၁၁ နှလုံးကုသဆောင် နံနက်၉:၀၀-၁၂:၀၀ နံနက်၉:၀၀-၁၂:၀၀
၁၂ သွားနှင့်ခံတွင်း နံနက်၉:၀၀-၁၁:၃၀
နေ့လည်၂:၀၀-၄:၀၀
နံနက်၉:၀၀-၁၁:၃၀
နေ့လည်၂:၀၀-၄:၀၀
နံနက်၉:၀၀-၁၁:၃၀
နေ့လည်၂:၀၀-၄:၀၀
နံနက်၉:၀၀-၁၁:၃၀
နေ့လည်၂:၀၀-၄:၀၀
နံနက်၉:၀၀-၁၁:၃၀
နေ့လည်၂:၀၀-၄:၀၀

 

 

Leave a Comment