တီးတိန်ပြည်သူ့ဆေးရုံ

၁။      ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location )

ပြည်သူ့ဆေးရုံသည် တီးတိန်မြို့ လွယ်ဘွာလ်ရပ်ကွက်တွင် တည်ရှိနေပါသည်။

၂။      ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

(က)    ဖုန်းနံပါတ် – ၀၉-၂၅၉၀၄၅၃၁၆

(ခ)     Email – zawmyintnaing 911@gmail.com

 

၃။      ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ (General/ Speciality Units)

(၁)     ပြင်ပလူနာဌာန

(၂)     ဖျားနာကုသဆောင်

(၃)     သားဖွားမီးယပ်ဆောင်

(၄)     ကလေးကုသဆောင်

(၅)     ခွဲစိတ်ကုသဆောင်

(၆)     အရိုးကုသဆောင်

(ရ)     သွားနှင့်ခံတွင်းဌာန

(၈)     တီဘီဌာန

၄။      ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ

(၄ . ၁) General OPD Timetable

 

စဉ် လူနာဆောင်အမည် ပြင်ပလူနာ
ကြည့်ရက် အချိန်
၁။ ပြင်ပလူနာဌာန နေ့စဉ် နံနက်    ၉ :ဝဝ  မှ

၁၂ :ဝဝနာရီ

ညနေ    ၂:၀၀နာရီမှ

၄:၀၀နာရီ

 

(၄ . ၂) Specialist OPD Timetable

       

စဉ် လူနာဆောင်အမည် ပြင်ပလူနာ ကြည့်ရက် အချိန်
၁။ ဖျားနာဆောင် တနင်္လာ၊ဗုဒ္ဓဟူး၊သောကြာ ၉ :ဝဝ  မှ ၁၂ :ဝဝနာရီ
၂။ ခွဲစိပ်ဆောင် တနင်္လာ ၊ဗုဒ္ဓဟူး၊သောကြာ ၉ :ဝဝ  မှ ၁၂ :ဝဝနာရီ
၃။ ကလေးဆောင် တနင်္လာ၊ကြာသပတေး၊

သောကြာ

၉ :ဝဝ  မှ ၁၂ :ဝဝနာရီ
၄။ သားဖွားမီးယပ်ဆောင် တနင်္လာ၊ဗုဒ္ဓဟူး ၉ :ဝဝ  မှ ၁၂ :ဝဝနာရီ
၅။ အရိုးဆောင် အင်္ဂါ၊ကြာသပတေး ၉ :ဝဝ  မှ ၁၂ :ဝဝနာရီ
၆။ သွားနှင့်ခံတွင်းဌာန နေ့စဉ် ၉ :ဝဝ  မှ ၁၂ :ဝဝနာရီ

 

Leave a Comment