ခုတင်(၁၀၀)ဆံ့ပြည်သူ့ဆေးရုံ၊တာချီလိတ်မြို့

၁။      ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location )

၂။  ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ

ဖုန်းနံပါတ်                                 –        ၀၈၄-၅၁၄၈၆

–        ၀၈၄-၅၁၇၅၇

Fax No.                               –        ၀၈၄-၅၁၄၈၆

Official E mail address      –        dr.shwewin123@gmail.com

၃။      ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ      –

  • Medical
  • Surgical
  • OG
  • Child
  • Ortho
  • Dental

 

၄။ ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ

(၄. ၁)General  OPD  Timetable

နေ့စဉ်နံနက်(၈: ဝဝ မှ ၁၂:၀၀)ထိ နေ့လည်(၁၄:၀၀ မှ ၁၆:ဝဝ)နာရီထိ

အရေးပေါ်လူနာများအား အချိန်ကန့်သတ်မှုမရှိကြည့်ရူကုသပေးပါသည်။

(၄. ၂)Specialist OPD  Timetable

 

No Ward Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Remark
1 Medical 9:00AM

12:00PM

9:00AM

12:00PM

9:00AM

12:00PM

 

 

2 Sugical 7:00AM

10:00PM

7:00AM

10:00PM

7:00AM

10:00PM

7:00AM

10:00PM

7:00AM

10:00PM

7:00AM

10:00PM

7:00AM

10:00PM

3 OG 9:00AM

လူနာကုန်သည်ထိ

9:00AM

လူနာကုန်သည်ထိ

4 Child 10:00AM

11:00AM

Ward OPD N/O

10:00AM

11:00AM

Ward OPD

10:00AM

11:00AM

Ward OPD

10:00AM

11:00AM

Ward OPD

10:00AM

11:00AM

Ward OPD

5 Ortho 9:30AM

လူနာကုန်သည်ထိ

Ward OPD

9:30AM

လူနာကုန်သည်ထိ

Ward OPD

လူနာများကို

အလျင်သင့်သလို

Ward ထဲတွင်လိုက်ကြည့်

ပေးပါသည်။

6 Dental 9:00AM12:00PM

14:00AM6:00PM

9:00AM12:00PM

14:00AM-6:00PM

9:00AM12:00PM

14:00AM6:00PM

9:00AM12:00PM

14:00AM6:00PM

9:00AM12:00PM

14:00AM16:00PM

 

Leave a Comment