ကသာခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံ

၁။      ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ (Location) နှင့်ဓါတ်ပုံ

၂။      ဆက်ရမည့်လိပ်စာ

ပြည်သူ့ဆေးရုံ ၊ ကသာမြို့

– ဖုန်းနံပါတ်                       075-2025031

– Fax: No                       မရှိ

– Officia E mail address Katha@mohs.gov.mm

– User Name                            Katha

 

၃။      ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ

General

(က)    ဖျားနာကုသဆောင်

(ခ)     သားဖွားမီးယပ်ကုသဆောင်

(ဂ)     ကလေးလူနာကုသဆောင်

(ဃ)    ခွဲစိတ်လူနာကုသဆောင်

(င)     အရိုး/အကြောကုသဆောင်

(စ)     ပြင်ပလူနာကုသဆောင်

 

Leave a Comment