မျက်စိ၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ ဦးခေါင်းနှင့်လည်ပင်းခွဲစိတ်ဆေးရုံကြီး၊ မန္တလေး