နား၊ နှာခေါင်း၊ ဦးခေါင်းနှင့်လည်ပင်းခွဲစိတ်ဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်