ခုတင်(၅၅၀)ဆံ့ကလေးဆေးရုံကြီး(ရန်ကင်း)၊ ရန်ကုန်မြို့