အမျိုးသားသွေးဌာနခွဲ

အမျိုးသားသွေးဌာန
ဌာနဖွဲ့စည်းပုံ

အရာထမ်းများ

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး/အထူးကုဆရာဝန်

ဦးစီးအရာရှိ (ဓာတ်ခွဲ)

လက်ထောက်ဆတရာဝန်

၁၀

ဦးစီးအရာရှိ (အုပ်ချုပ်)

ဦးစီးအရာရှိ (ဆေးလူမှု)

လ/ထအင်ဂျင်နီယာ(လျှပ်စစ်)

အရာထမ်းပေါင်း

၂၇

အမှုထမ်းများ

သူနာပြု(၂)

ဓာတ်ခွဲကျွမ်းကျင်

၅၈

ရုံးအုပ်

အကြီးတန်းစာရေး

အငယ်တန်းစာရေး

သူနာပြု(၃)အထက်တန်း

သူနာပြု(၃)

အကူသူနာပြု

၁၀

အမှုထမ်းပေါင်း

၉၃

ဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

‌သွေးနှင့်သွေးပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေအခန်း(၄)၊အပိုဒ်(၇)ပြဌာန်းချက်အရအမျိုးသားသွေးဌာန၏လုပ်ငန်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

၁။ ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ၊ အသည်းရောင်အသားဝါရောဂါ၊ ကာလသားရောဂါ၊ ငှက်ဖျားရောဂါနှင့် သွေးမှတဆင့်ကူးစက်တတ်သောအခြားရောဂါများကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်သည့် ပိုးကင်းစင်ပြီး၊ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီသော သွေးနှင့်သွေးပစ္စည်းတို့ကို ထုတ်ယူခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂။ သွေးလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြင်း။

၃။ စေတနာသွေးလှူရှင်များတိုးပွားလာစေရန်နှင့် သွေးကောင်းသွေးသန့်ရရှိရန် လှုံ့ဆော်ပညာပေးရေးလုပ်ငန်းနှင့် စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၄။ စေတနာသွေးလှူရှင်၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် အကျိုးစီးပွားကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း။

၅။ သွေးလှူဒါန်းစဉ် စေတနာသွေးလှူရှင် အင်အားပြန်လည်ပြည့်ဝရန် လိုအပ်သည့်အစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၆။ စေတနာသွေးလှူရှင်အား သွေးလှူရှင်တံဆိပ်နှင့် ဂုဏ်ပြုလွှာများချီးမြှင့်ခြင်း။

၇။ သွေးလှူဒါန်းသည့်အကြိမ်အပါအဝင် အခြားသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ညီညွတ်သော စေတနာသွေးလှူရှင်များအား နိုင်ငံတော်က ဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ် ချီးမြှင့်နိုင်ရေးအတွက် ကော်မတီသို့တင်ပြခြင်း။

၈။ သွေးနှင့်သွေးပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပညာရပ်ကို ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် မြှင့်တင်ခြင်း။

၉။ သွေးနှင့်သွေးပစ္စည်းများစပ်လျဉ်း၍ သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပခြင်း၊ သုတေသနပြုခြင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များ မွေးထုတ်ပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၁၀။ သွေးနှင့်သွေးပစ္စည်းများကို ဓါတ်ခွဲနိုင်ရန် လိုအပ်သော ဓါတ်‌ခွဲဆေးရည်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်း။

၁၁။ ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။