အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓါတ်ခွဲဌာနခွဲ

အမျိုးသားဓာတ်ခွဲဌာန
ဌာနဖွဲ့စည်းပုံ

အရာထမျးမြား

ညှှနျကွားရေးမှူး

ဒုတိယညှှနျကွားရေးမှူး

လ/ထညှှနျကွားရေးမှူး

၁၀

အထူးကုဆရာဝနျ

၁၇

အငျဂငြျနီယာ/လထအငျဂငြျနီယာ

လ/ထဆရာဝနျ(အထူးကု)

၂၈

ဦးစီးအရာရှိ

၁၈

လုပျငနျးအရာရှိ

အရာထမျးပေါငျး

၈၃

အမှုထမျးမြား

ဌာနခှဲစာရေး

၁၁

ကြှမျးကငြျ

၁၆၄

အကွီးတနျးစာရေး

၂၁

ပစ်စညျးထိနျး

အငယျတနျးစာရေး

၁၇

လကျနှိပျစကျ/ကှနျပြူတာ လုပျဆောငျရေးမှူး

ယာဉျမောငျး/စကျပွငျ

၂၀

လကျသမား

အမှုတှဲထိနျး

လုပျသား/ရုံးအကူ

၇၆

အမှုထမျးပေါငျး

၃၁၈

ဌာန၏လုပျငနျးတာဝနျမြား

၁။

စီမံခနျ့ခှဲမှုဆိုငျရာ ကိစ်စမြား

(က) ဓာတျခှဲကြှမျးကငြျဝနျထမျးအဆငျ့ဆငျ့
နရောခထြားခွငျးနှငျ့ ပွောငျးရှှေ့ခွငျး။

(ခ) ပွညျတှငျး/ပွညျပသငျတနျးမြားအတှကျ သငျတနျးသားစိစဈရှေးခယြျခွငျး။

(ဂ) ဓာတျခှဲကြှမျးကငြျဝနျထမျးမြားအား
သငျတနျးပို့ခခြွငျး။

(ဃ) ဓာတျခှဲလုပျငနျးဆိုငျရာ စီမံခကြျမြား
ရေးဆှဲခွငးျ။

(င) နှီးနှယျသော ဌာနမြားနှငျ့
ပူးပေါငျးဆောငျရှကျခွငျး။

(စ) အပွညျပွညျဆိုငျရာ အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့
ပူးပေါငျးဆောငျရှကျခွငျး။

၂။

ပုံမှနျဓာတျခှဲစဈဆေးမှုမြား ဆောငျရှကျခွငျး

(က) ရောဂါဗဒေဆိုငျရာ ဓာတျခှဲစဈဆေးမှုမြား

(ခ) အဏုဇီဝဗဒေဆိုငျရာ ဓာတျခှဲစဈဆေးမှုမြား

(ဂ) စံခြိနျစံညှှနျးထိနျးသိမျးခွငျးဆိုငျရာ
ဓာတျခှဲစဈဆေးမှုမြား

(ဃ) အဆငျ့မွငျ့ မောျလီကြူလာ ဓာတျခှဲစဈဆေးမှုမြား

(င) ရဓောတျခှဲစဈဆေးမှုမြား

(စ) မူးယဈဆေးဝါးနှငျ့ အဆိပျအတောကျဖွဈစသေော
ဓာတုပစ်စညျးမြားအတှကျ ဓာတျခှဲစဈဆေးမှုမြား

၃။

ပွညျသူ့ကနြျးမာရေးဆိုငျရာ
ဓာတျခှဲစဈဆေးမှုလုပျငနျးမြား

(က) ကူးစကျရောဂါနှငျ့ ကပျရောဂါမြား၊
တဈနိုငျငံလုံးရှိ Outbreak Samples မြား၊ Emerging
and Reemerging disease samples မြားကို (၂၄) နာရီပတျလုံး
ပိတျရကျမရှိ လကျခံစဈဆေးပေးနသေော Reference Laboratory ဖွဈပွီး
WHO ၏ National Level Lab ဖွဈသညျ။

1.    National Polio
Laboratory ( NPL )

2.    National
Measles/Rubella Laboratory

3.    National
Influenza Center ( NIC )

4.    JE, Dengue &
Chikungunya ရောဂါတို့ကို ရှာဖှသေော Center အဖွဈ
ဆောငျရှကျနပေါသညျ။

(ခ) နိုငျငံတောျအဆငျ့ အခမျးအနားမြားနှငျ့
ပှဲလမျးမြား

(ဂ) သဘာဝဘေး အန်တရာယျမြား

(ဃ) ကနြျးမာရေးဝနျကွီးဌာနမှ အခါအားလြောျစှာ
ညှှနျကွားခကြျမြား

၄။

ဘာသာရပျဆိုငျရာ ကိစ်စမြား

(က) အစညျးအဝေး/အလုပျရုံဆှေးနှေးပှဲမြား/စာတမျးဖတျပှဲမြား
(နိုငျငံတကာပညာရှငျမြား)

(ခ) ဂြာနယျဖတျခွငျး/ စာတမျးဖတျပှဲမြား/ အတှေ့အကွုံ
နှီးနှောဖလှယျပှဲမြား (ပွညျတှငျး/ပွညျပမှ ပညာရှငျမြား)

(ဂ) ဘှဲကွိုသငျတနျးမြား/ ဘှဲ့လှနျသငျတနျးမြား
(ရောဂါဗဒေ/ အဏုဇီဝဗဒေ/ ပွညျသူ့ကနြျးမာရေးတက်ကသိုလျ/ အရပွေားရောဂါ/ ကာလသားရောဂါ/
ဆေးဘကျပညာတက်ကသိုလျသငျတနျးမြား) အတှကျ သငျတနျးဌာနအဖွဈ ဆောငျရှကျခွငျး

၅။

သငျကွားရေးဆိုငျရာ ကိစ်စမြား

(က) ဘှဲ့ကွိုသငျတနျးမြား/ ဘှဲလှနျသငျတနျးမြား
(ရောဂါဗဒေ/ အဏုဇီဝဗဒေ/ ပွညျသူ့ကနြျးမာရေးတက်ကသိုလျ/ အရပွေားရောဂါ/ ကာလာသားရောဂါ/
ဆေးဘကျပညာတက်ကသိုလျသငျတနျးမြား) အတှကျ သငျကွားပို့ခပြေးခွငျး

(ခ) ဓာတျခှဲကြှမျးကငြျအဆငျ့(၃)နှငျ့(၄)
သငျတနျးသားမြားအား သငျကွားပို့ခပြေးခွငျး

(ဂ) ပုံမှနျသငျတနျးနှငျ့ မှမျးမံသငျတနျးမြား
ပို့ခခြွငျး

(ဃ) နိုငျငံတကာအဖှဲ့အစညျးအသီးသီးနှငျ့ ပူးပေါငျး၍
သငျတနျးမြားနှငျ့ အလုပျရုံဆှေးနှေးပှဲမြား ကငြျးပခွငျး

၆။

သုတသေနလုပျငနျးမြား

(က) လကျတှေ့အသုံးခြ သုတသေနလုပျငနျးမြား

(ခ) ဆေးတက်ကသိုလျအသီးသီးနှငျ့ပူးပေါငျး၍
ဆေးပညာမဟာသိပ်ပံနှငျ့ ပါရဂူဘှဲ့သငျတနျးသားမြား၏ သုတသေနစာတမျးမြားအား ကူညီခွငျး/
ကွီးကွပျခွငျး

၇။

အထှထှေေ

(က) တဈနိုငျငံလုံးရှိ ဆေးရုံအသီးသီးသို့
လိုအပျသော ဓာတျခှဲခနျးသုံးစကျပစ်စညျးမြား ထောကျပံ့ပေးခွငျး

(ခ) ဓာတျခှဲခနျးသုံးစကျပစ်စညျးမြားအား
ပွုပွငျခွငျး/ ထိနျးသိမျးခွငျး

(ဂ) ဓာတျခှဲခနျးသုံးတိရိစ်ဆာနျမြားအား
မှေးမွူခွငျး/ ထိနျးသိမျးခွငျး/ ထောကျပံ့ခွငျး

(ဃ) နှီးနှောသောဌာနမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျခွငျး

(င) ကနြျးမာရေးနှငျ့အားကစားဝနျကွီးဌာနမှ
ဖှဲ့စညျးသော လုပျငနျးကောျမတီအသီးသီးတှငျ ပါဝငျဆောငျရှကျခွငျး

(စ) ကာကှယျဆေးထိုးခွငျးလုပျငနျး
(အသညျးရောငျအသားဝါဘီ/ ခှေးရူးရောဂါ/ Yellow Fever)

၈။

အပွညျပွညျဆိုငျရာ အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့
လကျရှိဆောငျရှကျနသေော လုပျငနျးမြား

(က) ကမ်ဘာ့ကနြျးမာရေးအဖှဲ့၏ (WHO Work plans) မြားကို အကောငျအထညျဖောျ ဆောငျရှကျလကြျရှိပါသညျ။

(ခ) Plan of National Health
Laboratory Myanmar, To support IHR implementation (WHO EU Joint Project) –
National Laboratory Policy (မူကွမျး) ရေးဆှဲနိုငျခဲ့ပွီး၊ National
Strategic Plan (မူကွမျး) ရေးဆှဲနဆေဲဖွဈသညျ။

(ဂ) Health Promotion Project
for the Elementary School Children of the Vulnerable Areas around Yangon,
Myanmar (2013-2015) ကို (KOICA/CAHP) ကိုရီးယားနိုငျငံနှငျ့
ပူးပေါငျးဆောငျရှကျလကြျရှိပါသညျ။

(ဃ) Improvement of diagnosis,
early diagnosis and surveillance of severe respiratory disease ကို
(Institute Pasteur) ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံနှငျ့ I.P.
International Network တို့နှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျလကြျရှိပါသညျ။

(င) SEA encephalitic Project ကို (Institute Pasteur) ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံနှငျ့
I.P. International Network တို့နှငျ့
ပူးပေါငျးဆောငျရှကျလကြျရှိပါသညျ။

(စ) Implementation HIV-1 RNA
viral load, early infant diagnosis and Detection of resistance mutation ကို Foundation Merieux ပွငျသဈနိုငျငံ၊ MSF
Holland တို့နှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျလကြျရှိပါသညျ။

(ဆ) Establishment of Quality
management system in Myanmar ကို (NRL Australia) နိုငျငံနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျလကြျရှိပါသညျ။

(ဇ)     Niigata
University – National University  Cooperation,
Niigata University မှ Japan and Myanmar Joint Research
Project on Severe Pneumonia in Children နှငှ့ Influenza
and Other Respiratory Virus Infections ကို Niigata
University၊ ဂပြနျနိုငျငံနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျလကြျရှိပါသညျ။

(ဈ) The National Institute of
Infectious Diseases (NIID) WHO Collaborating Centre for Influenza –
Laboratory Training Course for Influenza Virus Surveillance နှငှ့
PCR Diagnosis ကို NIID ၊ ဂပြနျနိုငျငံနှငျ့
ပူးပေါငျးဆောငျရှကျလကြျရှိပါသညျ။

(ည)   National Center
for Global Health and Medicine (NCGM) ဂပြနျနိုငျငံ –
“Molecular epidemiology of multi drug-resistant Gram negative pathogens
based on their whole genome sequencing” ကို Niigata
University၊ ဂပြနျနိုငျငံနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျလကြျရှိပါသညျ။

(ဋ)    Burnet
Institute, 85 Commercial Road, Melbourne, Australia – Point of Care (POC Test
of HIV) မြားကို အရညျအသှေးစမျးသပျခွငျးကို Burnet
Institute ၊ ဩစတွေးလနြိုငျငံနှငျ့
ပူးပေါငျးဆောငျရှကျလကြျရှိပါသညျ။

(ဌ)    Antimicrobial
Resistance Project (AMR Project) အတှကျ AMR Guideline ရေးဆှဲရနျ ကမ်ဘာ့ကနြျးမာရေးအဖှဲ့သို့ အဆိုပွုတငျပွထားပွီးဖွဈပါသညျ။

(ဍ)     Biosafety
Guideline ရေးဆှဲရနျ ကမ်ဘာ့ကနြျးမာရေးအဖှဲ့သို့
အဆိုပွုတငျပွထားပွီးဖွဈပါသညျ။

(ဎ)    Sysmex
Corporation, Japan နှငျ့ Sysmex Asia Pacific Pte
Limited, Singapore တို့အကွား Cooperation Agreement on
The External Quality Assessment Program in the field of Haematology in
Myanmar (“EQA”) လကျမှတျရေးထိုးရနျ
ဆောငျရှကျလကြျရှိပါသညျ။

(ဏ)  ADB အထောကျအပံ့ဖွငျ့ URC Malaria အဖှဲ့ကို National
Malaria Control Programe (NMCP) ဖွငျ့ပူးပေါငျးကာ
စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ မှနျပွညျနယျအတှငျးရှိ မွို့နယျ/တိုကျနယျဆေးရုံ
ဓာတျခှဲခနျးမြား အဆငျ့မွှငျ့တငျရေးအတှကျ ၂၀၁၆ ခုနှဈ၊ ဇူလိုငျလမှစတငျ၍
ဆောငျရှကျလကြျရှိပါသညျ။

(တ)   International
EQAS for participation

Virology Section

 • HIV Ab, HBs Ag, HCV Ab- National Reference Laboratory, Australia
 • EQAP for Influenza (seasonal/Avian) – Hong Kong WHO Influenza
  Reference Lab (since 2008)
 • WHO EQAP for Polio virus isolation, Polio ITD
 • WHO EQAP for Measles/ Rubella Serology
 • WHO EQAP for JE
 • CDC EQAP for HIV DNA PCR & HIV VL

Clinical Chemistry

 • WHO collaborating Centre, UK NEQAS, Birmingham Quality, PO BOX
  3909, BIRMINGHAM B 15 2UE, UK.

Immunology

 • Faculty of Medicine Siriraj Hospital, CD4 count Thailand

Serology

 • Syphilis proficiency testing with CDC, Atlanta
 • GASP (Gonococcal Antimicrobical susceptibility Programme with
  Prince of Wales Hospital, Australia)

WHO Accredited labs under N.H.L.

1.    National Polio
Laboratory ( NPL )

2.    National
Measles/Rubella Laboratory

3.    National
Influenza Center ( NIC )