အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲ

အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲ

ဌာနဖွဲ့စည်းပုံ

အရာထမ်းများ

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး

ဦးစီးအရာရှိ(လ/ထဆရာဝန်)

အရာထမ်းပေါင်း

၁၅

အမှုထမ်းများ

ဌာနခွဲစာရေး

၁၀

စက်ပြင်

အကြီးတန်းစာရေး

၁၅

အငယ်တန်းစာရေး

၁၅

လက်နှိပ်စက်/ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး

၃၆

စာကူးစက်လှည့်

ယာဉ်မောင်း

၅၀

ရုံးအကူ/လုပ်သား

၈၅

အမှုထမ်းပေါင်း

၂၁၇

ဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ဝတ္တရားများ
(၁) တာဝန်ချထားခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

·        ကုသရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)တွင် ဝန်ထမ်းများ နေ့(ဂိတ်ဂျူတီ) ည(လုံခြုံရေး) ဂျူတီနှင့် ရုံးပိတ်ရက်များတွင်လည်း တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ချထားခြင်း။

·        ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ဆေးခန်းတွင်လည်း အလှည့်ကျဆရာဝန်များအား တာဝန်ချထားခြင်းနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ရုံးခန်းတွင်လည်း တာဝန် ချထားခြင်း။

(၂) အိမ်ရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း။

·        ကုသရေးဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ အရာထမ်း၊အမှုထမ်းများ၏ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ များချထားခြင်း၊ မီးဘေးလုံခြုံရေးနှင့်အိမ်ရာများ သန့်ရှင်းသာယာလှပရေးတို့အား ညွှန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၃) သင်တန်းကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း။

·        ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှခေါ်သော အခြေခံစာရင်းကိုင်နှင့်ရုံးလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရခြင်း။

·        ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(ဖောင်ကြီးနှင့် ဇီးပင်ကြီး)တွင် ဖွင့်လှစ်သောသင်တန်းများ အားလုံးကို သင်တန်းသား/သူများတက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်းနှင့် တက်ရောက်ခဲ့ကြသော သင်တန်းသား/သူများ၏ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များ ပေးပို့ခြင်း လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရခြင်း၊ သင်တန်းတက်ရောက်ရန်ကျန်ရှိသော သင်တန်းသား လက်ကျန်စာရင်းများ ပြုစုပေးပို့ရခြင်း။

(၄) အစည်းအဝေးပွဲများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

·        အစည်းအဝေးပွဲများတွင် အခမ်းအနားပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးခြင်းကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရခြင်း။

·        ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာနအတွင်း ပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးများအတွက်အသေးစိတ် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။ (ဥပမာ- ဝန်ကြီးဌာန ၄လပတ်)

(၅) အစီရင်ခံစာများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

·        ဌာနတွင်း ဌာနခွဲ၏ ၆-လပတ်၊ ၄- လပတ်၊ နှစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာပေးပို့ခြင်း။

(၆) ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာ၊ သန့်ရှင်းရေးကိစ္စ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

·        ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးချုပ်၏ ရုံးတွင်း/ရုံးပြင် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း။

·        ကုသရေးဦးစီးဌာနရှိ ရေလိုင်း/မီးလိုင်း၊ ပန်ကာ၊ Air con အသစ်တပ်ဆင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း။

·        သန့်စင်ခန်းများ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း။

(၇) မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

·               မော်တော်ယာဉ်များပြုပြင်ခြင်း၊ ခွဲဝေခြင်း၊ လိုင်စင်ရယူခြင်း၊ ပြန်တမ်းပေးပို့ခြင်း၊ စက်သုံးဆီ ခွဲတမ်းများ ပေးပို့ခြင်းများ စီမံပေးရမခြင်း။

·               ဝန်ထမ်းကြိုပို့ယာဉ်များ စီစဉ်ပေးခြင်းနှင့် ခရီးစဉ်ယာဉ်များ စီစဉ်ပေးခြင်း။

·               Ambulance များ တယ်ယူပြီးပါက လက်ခံခြင်း၊ ခွဲဝေခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း။

(၈) ဝင်စာ/ထွက်စာများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

·        ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ ဝင်စာ/ထွက်စာများ၊ ကုသရေးဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဌာနများ၏ ရက်သတ္တပါတ်တိုင်း မျှောစာတွဲများအား ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့ထံပေးပို့ခြင်း။

(၉) ခွင့်ပြုမိန့်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

·        လေယာဉ်ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးရခြင်း။

·        ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများ၏ တယ်လီဖုန်းခွင့်ပြုမိန့်များလည်း လုပ်ဆောင်ရခြင်း။

(၁၀) စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

·         ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၁၁) အရေးပေါ်ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

·         ဝန်ကြီးရုံးမှ အခါအားလျော်စွာတောင်းခံလာသောစာရင်းများအား အချိန်မီပြုစုပေးခြင်း။

·         လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ အခါအားလျော်စွာ ပေါ်ပေါက်လာသော အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်များအား စီမံဆောင်ရွက်ပေးရခြင်း။

·         အခြားအရေးပေါ်ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။(ဥပမာ-ဌာနအနီး တောမီးလောင်ခြင်းကိစ္စ။)

(၁၂) အခြားအထွေထွေကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

·               ကုသရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိဌာနများမှ ရုံးအမိန့်စာများအား စာကူး/စက်လှည့်ခြင်း။

·               အားကစားပွဲများ၊ နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားများသို့ သွားရောက်ရသည့်ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ရခြင်း။

(ခ) အမှုထမ်းဝန်ထမ်းရေးရာဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများ

·        ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုအဆင့်ဆေးရုံကြီးများနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)တွင် နေ့စားဝန်ထမ်းများခန့်အပ်ခြင်း။

·        နေ့စားဝန်ထမ်းများအား အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းများအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း။

·        အမှုထမ်းများ၏ ခွင့်ကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်တိုးကိစ္စရပ်များ၊ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း၊ နုတ်ထွက်နှင့် ပင်စင်ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း။