ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးရေးဌာနခွဲ

ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးရေးဌာနခွဲ
ဌာနဖွဲ့စည်းပုံ

အရာထမ်းများ

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး

ဦးစီးအရာရှိ

၁၅

လ/ထအင်ဂျင်နီယာ

အရာထမ်းပေါင်း

၃၀

အမှုထမ်းများ

ဌာနခွဲစာရေး

အကြီးတန်းစာရေး

အငယ်တန်းစာရေး

လက်နှိပ်စက်/ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး

ရုံးအကူ

အမှူထမ်းပေါင်း

၂၄

ဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • ကုသရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိဖြန့်ဖြူးရေးဌာနခွဲသည် ဗဟိုဆေးသိုလှောင်ရေးဌာန (ရန်ကုန်) နှင့်ဗဟိုဆေးသိုလှောင်ရေးဌာန(မန္တလေး)တို့မှတဆင့် ဆေးရုံများအတွက်ဆေးဝါးနှင့်ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ၊ဆေးဂွမ်းနှင့်ဆေးရုံအသုံးအဆောင်များကိုအဓိကဖြန့်ဖြူးပေးရပါသည်။
 • အခါအားလျော်စွာပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနများ၊ဌာနခွဲများ၊အခြားဝန်ကြီးဌာနရှိဆေးကုဌာနများသို့လည်းထောက်ပံ့ပေးရပါသည်။
 • ဗဟိုဆေးသိုလှောင်ရေးဌာန (ရန်ကုန်)သည် နေပြည်တော်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ဝယ်ယူထား သောဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများကိုစိစစ်လက်ခံခြင်း၊ သိုလှောင်ထားရှိခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း တို့ကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ဝယ်ယူထားသောဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများကိုစိစစ်လက်ခံရာ၌နေပြည်တော်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ထားသည့် အရည်အသွေးစစ် ဆေး ရေးနှင့် လက်ခံရေးကော်မတီ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် စိစစ်လက်ခံခြင်းကို ဆောင်ရွက် ရပါသည်။
 • ထိုအပြင် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ လှူဒါန်းပစ္စည်းများကိုဗဟိုဆေးသိုလှောင်ရေးဌာန၏ ရှင်းလင်းရေးဌာနစိတ်မှ လေဆိပ်၊ ဆိပ်ကမ်းတို့မှ ရွေးယူပြီး ၎င်းတို့ကိုသိုလှောင်ပေးခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာဆေးရုံများသို့ခွင့်ပြုချက်များအရဆက်လက်ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းကိုလည်းဆောင်ရွက်ရပါသည်။
 • ဗဟိုဆေးသိုလှောင်ရေးဌာန (ရန်ကုန်) တွင် အအေးခန်းသိုလှောင်ရုံများအပါအဝင် သိုလှောင် ရုံများတွင်ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများကိုစနစ်တကျသေချာစွာသိုလှောင်သိမ်းဆည်းထား၍ ဆေးရုံများ၏ လိုအပ်ချက်အရခွင့်ပြုချက်အဆင့်ဆင့်ဖြင့် ဖြန့်ဖြူးပေးလျက်ရှိပါသည်။
 • ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများကိုဖြန့်ဖြူးရာတွင်-
(၁) Door to Door စနစ်ဖြင့် တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်ခြင်း၊

(၂) ဗဟိုဆေးသိုလှောင်ရေးဌာန၏ တင်ဒါအောင် ပို့ဆောင်ရေးယာဉ်ဖြင့်ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်

(၃) ဆေးရုံမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးလာရောက်ထုတ်ယူခြင်းနည်းလမ်းများဖြင့် ဖြန့်ဖြူးလျက်  ရှိပါသည်။

 • ထိန်းချုပ်ဆေးဝါးများနှင့် အထူးထိန်းချုပ်ဆေးဝါးများကိုသက်ဆိုင်ဆေးရုံများမှ တာဝန်ပေးအပ် ထားသောဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ထုတ်ယူခြင်းကိုသာခွင့်ပြုထားပြီး မြွေဆိပ်ဖြေဆေးနှင့် အခြားဆေးဝါးများ၊ ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများကိုဆေးရုံမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးလာရောက်ထုတ် ယူလျှင် ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပါသည်။
 • ဖွဲ့စည်းပုံတိုးချဲ့လာသောဆေးရုံများ၊ခုတင်တိုးချဲ့သောဆေးရုံများအတွက်လိုအပ်သောဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများဝယ်ယူရရှိနိုင်ရေးစာရင်းပြုစု၍ဝယ်ယူရေးဌာနစိတ်နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရပါသည်။
 • ဝယ်ယူရေးဌာနစိတ်မှဝယ်ယူရရှိပြီးလက်ခံစိစစ်ခဲ့သောဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများကိုစနစ်တကျစိစစ်လက်ခံပြီး (Stock) စာရင်းရေးသွင်းဆောင်ရွက်ရပါသည်။
 • ဖြန့်ဖြူးခဲ့သောဆေးပစ္စည်းကိရိယာများကိုတပ်ဆင်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်စီစဉ်ညွှန်ကြားရပါသည်။
 • ဆေးရုံများတွင်ဝယ်ယူအသုံးပြုလျက်ရှိသည့်စက်ကိရိယာများချို့ယွင်းလာပါကပြင်ဆင်နိုင်ရေးညှိနှိုင်းပြီးသက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းဝယ်ယူသည့်ကုမ္ပဏီကြောင်းကိုအကြောင်းကြားရပါသည်။
 • ဌာနခွဲနှင့်ပတ်သက်သည့်စာရင်းဇယားများကိုတိတိကျကျပြုစု၍တင်ပြရပါသည်။
 • ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းပေးပို့ရာတွင်လည်းရောက်ရှိမှုအခြေအနေ၊ထပ်မံလိုအပ်မည့်အခြေအနေများကိုသက်ဆိုင်ရာဆေးရုံ/ ဌာနများနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ညှိနှိုင်းစီစဉ်ရပါသည်။
 • ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းထားသိုမှုဆိုင်ရာသင်တန်းကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအား အလှည့်စနစ်ဖြင့်သင်ကြားနိုင်ရေးစီမံဆောင်ရွက်ရပါသည်။ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပသင်တန်းများကိုလည်း သင်ကြားလေ့ကျင့်နိုင်ရေးစီမံရပါသည်။
 • ခေတ်မီစနစ်ကျသောဂိုဒေါင်ထားရှိဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအဆင့်ဆင့်တင်ပြညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရပါမည်။
 • အရေးအပေါ်အခြေအနေများတွင်ဆေးဝါးများအချိန်မီဖြန့်ဖြူးနိုင်ရန်စီမံထားရှိရပါသည်။လိုအပ်ပါကထပ်မံဖြည့်တင်းနိုင်ရေးတင်ပြခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရပါသည်။