တင်ဒါအမှတ် – 5DMS/ 2022-2023 (L)

ရန်ကုန် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ အဏုမြူရောင်ခြည်ဖြင့် ရောဂါရှာဖွေကုသရေးဌာန ၊ PET/CT and Cyclotron Center ရှိ

Cyclotron and QC Lab တွင် လိုအပ်သော ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများအား ထောက်ပံ့နိုင်ရေး အတွက် ခေါ်ယူသည့်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ်- 5DMS/2022-2023 (L)

Leave a Comment