(၂၀၁၉-၂၀၂၀) ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် Implementation Research၊ Clinical Research နှင့် Public Health Research သုတေသန အဆိုပြုလွှာ proposal များ နောက်ဆုံးထား ပေးပို့လျှောက်ထားရမည့်ရက် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊

Download pdf; Click to access IR.pdf

ဧရာဝတီတိုင်းတွင် Electronic Monthly Implementation Reporting System သင်တန်းအား ပြုလုပ်ကျင်းပခြင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၈) ရက်နေ့ ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ဘဏ္ဍာရေးဌာနမှဝန်ထမ်းများနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ ပူးပေါင်း၍ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ နည်းပညာအကူအညီဖြင့်  Electronic Monthly Implementation Reporting System သင်တန်းအားဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းရှိ ငွေစာရင်းကိုင် ဝန်ထမ်းများအား (၂၅-၁၁-၂၀၁၉) မှ (၂၇-၁၁-၂၀၁၉) ရက်ထိ (၃)ရက် တိုင်အောင် Refresher Training ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။  

17/12/2019 Transfer Order

http://doms.gov.mmwp-content/uploads/2019/12/doc04418420191217163642.pdf http://doms.gov.mmwp-content/uploads/2019/12/doc04418320191217163549.pdf http://doms.gov.mmwp-content/uploads/2019/12/doc04418220191217163524.pdf http://doms.gov.mmwp-content/uploads/2019/12/doc04418120191217163507.pdf http://doms.gov.mmwp-content/uploads/2019/12/doc04418020191217163257.pdf http://doms.gov.mmwp-content/uploads/2019/12/doc04417920191217163237.pdf http://doms.gov.mmwp-content/uploads/2019/12/doc04417820191217163206.pdf http://doms.gov.mmwp-content/uploads/2019/12/doc04417720191217163126.pdf http://doms.gov.mmwp-content/uploads/2019/12/doc04417620191217163104.pdf http://doms.gov.mmwp-content/uploads/2019/12/doc04417520191217163032.pdf http://doms.gov.mmwp-content/uploads/2019/12/doc04417420191217163020.pdf http://doms.gov.mmwp-content/uploads/2019/12/doc04417320191217163005.pdf