Home 2019July18

ကုသမှုအထောက်အကူပြုဌာနခွဲ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

၁။ ဆေးရုံများရှိ ဓာတ်မှန်ကျွမ်းကျင်၊ အကြောကျွမ်းကျင်၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်၊ ဆေးလူမှု၊ ဆေးမှတ်တမ်းလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ ၂။ ဓာတ်မှန်ကျွမ်းကျင်၊ အကြောကျွမ်းကျင်၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကျွမ်းကျင်၊ အဏုမြူရောင်ခြည်ကျွမ်းကျင်၊ မျက်မှန်ကျွမ်းကျင်၊ နားကျွမ်းကျင်၊ ခြေတုလက်တုကျွမ်းကျင်၊ နှလုံးအဆုတ်စက်ကျွမ်းကျင်၊ ဆေးလူမှု၊ ဆေးမှတ်တမ်းဝန်ထမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ (က)    အသစ်ခန့်ထားခြင်း (ခ)     ပြောင်းရွှေ့ခြင်း (ဂ)     ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း (ဃ)    လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သင်တန်း၊ မွမ်းမံသင်တန်းများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ သင်တန်း           လက်စွဲစာအုပ်၊ SOP Guideline များ ပြုစုဖြန့်ဝေခြင်း၊ (င)     စဉ်ဆက်မပြတ် ဆေးပညာသင်ကြားရေးအစီအစဉ်များ စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ၃။ ကုသရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ ဆေးရုံများသို့ အခါအားလျော်စွာ ကွင်းဆင်းပြီး ကုသမှု အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း၊ ၄။ အခြားဝန်ကြီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ၅။ အထက်အဆင့်တာဝန်ရှိသူများက […]

Read More

အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁။      မိမိတို့ဌာန၏ ဒီဇိုင်း၊ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုနှင့် အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း။ ၂။       ကုသရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဆေးရုံများ၊ ဆေးခန်းများအတွက် ခေတ်မှီ ဒီဇိုင်းပုံစံများ ပြုစုရေးဆွဲထုတ်လုပ်နိုင်ရန်နှင့်ခန့်မှန်းခြေကုန်ကျစရိတ်များရေးဆွဲနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်မှု ပေးခြင်း။ ၃။      ကုသရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဆေးရုံများ၏ ခွဲစိတ်ခန်းနှင့်ရောဂါရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများ တွင် သုံးစွဲသော ခေတ်မီလုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများ မှာယူတပ်ဆင်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်မှုပေးခြင်း။ ၄။      ဆေးရုံများအသစ် တိုးချဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းအတွက် မြေနေရာအနေအထားပေါ်မူတည်၍ သင့်လျော်သောဒီဇိုင်းပုံစံများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ခန့်မှန်းခြေစာရင်းများရေးဆွဲနိုင်ရန် စီမံ ဆောင်ရွက်မှုပေးခြင်း။ ၅။      လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရေရရှိရေး နှင့် သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ သင့်လျော်သော ဒီဇိုင်းပုံစံများရေးဆွဲခြင်း၊ ခန့်မှန်းခြေစာရင်းများ ပြုစုခြင်း။ ၆။      ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများ၏လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အီလက်ထရောနစ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ စနစ်များ လိုအပ်ချက်များ၊ […]

Read More

ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

(၁)     ဘဏ္ဍာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သောမူဝါဒနှင့် ညွှန်ကြားချက်များအား ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ထပ်ဆင့်ညွှန်ကြားခြင်း၊ (၂)      ကုသရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)အပါအဝင် လက်အောက်ခံဌာနအားလုံး၏ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းကို စုစည်းရေးဆွဲခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြပြီး ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း ဦးစီးဌာနမှ အဆင့်ဆင့်တင်ပြခြင်း၊ အတည်ပြုချက်ရယူခြင်း၊ (၃)     စီမံကိန်းလျာထားချက်များနှင့်အညီ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်များအား အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲ၊ ဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတို့နှင့် ပူးပေါင်းရေးဆွဲတင်ပြခြင်း၊ (၄)     ရန်ပုံငွေခေါင်းစဉ်လွှဲပြောင်းသုံးစွဲခြင်း၊ ပြန်လည်အပ်နှံခြင်းကိစ္စများကို အထက်အဆင့်ဆင့်သို့ တင်ပြခြင်း၊ (၅)     ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေအရ ခွင့်ပြုသောသာမန်အသုံးစရိတ်၊ ငွေလုံး ငွေရင်းအသုံးစရိတ်များကို လက်အောက်ခံဌာနအသီးသီးသို့ ပြန်လည်ခွဲဝေချထားပေးခြင်း၊ ငွေထုတ်ခွင့်ကန့်သတ်ချက်များ ဘဏ်သို့ပေးပို့ခြင်း၊ (၆)     နိုင်ငံခြားငွေဖြင့်သုံးစွဲသည့် အသုံးစရိတ်များအတွက် သုံးစွဲခွင့်ရရှိရေး၊ ရန်ပုံငွေရရှိရေးကိစ္စများကို ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ (၇)     ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေနှင့် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်သော ကြွေးမြီ၊ အပ်ငွေနှင့် ယာယီ စာရင်းများ ကုသရေးဦးစီးဌာနတစ်ခုလုံး၏ ဘဏ္ဍာငွေရရှိသုံးစွဲမှု […]

Read More

စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲ၏ အလုပ်တာဝန်ဝတ္တရားများ

(က)    စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ဝတ္တရားများ (၁)     တာဝန်ချထားခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။ –        ကုသရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)တွင် ဝန်ထမ်းများ နေ့(ဂိတ်ဂျူတီ) ည(လုံခြုံရေး)                       ဂျူတီနှင့် ရုံးပိတ်ရက်များတွင်လည်း တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ချထားခြင်း။ –        ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ဆေးခန်းတွင်လည်း အလှည့်ကျဆရာဝန်              များအား တာဝန်ချထားခြင်းနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ရုံးခန်းတွင်လည်း တာဝန်                ချထားခြင်း။ (၂)      အိမ်ရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း။ –        ကုသရေးဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ အရာထမ်း၊အမှုထမ်းများ၏ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ                များချထားခြင်း၊ မီးဘေးလုံခြုံရေးနှင့်အိမ်ရာများ သန့်ရှင်းသာယာလှပရေးတို့အား              ညွှန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း။ (၃)     သင်တန်းကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း။ –        ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှခေါ်သော အခြေခံစာရင်းကိုင်နှင့်ရုံးလုပ်ငန်း                     ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရခြင်း။ –        […]

Read More

စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

(၁)     ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဥပဒေများ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ လိုအပ်သလို           ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း။ (၂)      ဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အကြံဉာဏ်များပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍနှင့်သက်ဆိုင်သော   ဥပဒေများ ရေးဆွဲခြင်းတို့တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီး ညှိနှိုင်းအကြံပြုခြင်း။ (၃)     နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ တာဝန်ထမ်းဆောင်စေရန် ညွှန်ကြား           ချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ပါက အရေးယူနိုင်ရေးစိစစ်     တင်ပြခြင်း။ (၄)     ဌာနကင်းကွာလျက်ရှိသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် တိုင်ကြားစာများအား ဌာန           ဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခြင်း၊ စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း၊ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း။ (၅)     ကုသရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပစ်၊ ရာထူးမှထုတ်ပယ်ပြီးသူများ   အနက် လျော်ကြေးငွေငြိစွန်းသူများအား သတ်မှတ်လျော်ကြေးငွေ ပေးလျော်စေခြင်းနှင့်     ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေကို ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ လစဉ်တင်ပြ        အစီရင်ခံခြင်း။ (၆)     ပြည်သူ့ဆေးရုံများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အရည်အသွေးမြင့်မားလာစေရေးအတွက် […]

Read More
Bitnami