နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအတွင်းရှိ ပြည်သူ့ဆေးရုံများ၏ ပြင်ပလူနာအချိန်ဇယားများ

နေ့ရက်မြို့ဆေးရုံကြီးဌာန/ရောဂါအထူးကုပြင်ပလူနာဌာနအချိန်(မှ)အချိန်(ထိ)
တနင်္လာနေ့နေပြည်တော် မျက်စိနားနှာခေါင်းလည်ချောင်းဆေးရုံကြီးမျက်စိပြင်ပလူနာဌာနမျက်စိပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၂) နာရီ
အင်္ဂါနေပြည်တော် မျက်စိနားနှာခေါင်းလည်ချောင်းဆေးရုံကြီးမျက်စိပြင်ပလူနာဌာနမျက်စိပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၂) နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးနေပြည်တော် မျက်စိနားနှာခေါင်းလည်ချောင်းဆေးရုံကြီးမျက်စိပြင်ပလူနာဌာနမျက်စိပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၂) နာရီ
ကြာသပတေးနေပြည်တော် မျက်စိနားနှာခေါင်းလည်ချောင်းဆေးရုံကြီးမျက်စိပြင်ပလူနာဌာနမျက်စိပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၂) နာရီ
သောကြာနေပြည်တော် မျက်စိနားနှာခေါင်းလည်ချောင်းဆေးရုံကြီးမျက်စိပြင်ပလူနာဌာနမျက်စိပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၈)နာရီညနေ (၄) နာရီ
တနင်္လာနေ့နေပြည်တော် မျက်စိနားနှာခေါင်းလည်ချောင်းဆေးရုံကြီးနား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းပြင်ပကုသဌာနနား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းပြင်ပကုသဌာနနံက် (၈)နာရီညနေ (၄) နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးနေပြည်တော် မျက်စိနားနှာခေါင်းလည်ချောင်းဆေးရုံကြီးနား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းပြင်ပကုသဌာနနား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းပြင်ပကုသဌာနနံက် (၈)နာရီညနေ (၄) နာရီ
သောကြာနေပြည်တော် မျက်စိနားနှာခေါင်းလည်ချောင်းဆေးရုံကြီးနား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းပြင်ပကုသဌာနနား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းပြင်ပကုသဌာနနံက် (၈)နာရီညနေ (၄) နာရီ
တနင်္လာနေ့နေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးအသည်းဌာနအထူးကုပြင်ပလူနာဌာန(၁)နံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂) နာရီ
တနင်္လာနေ့နေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးအစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဆေးကုဌာနအထူးကုပြင်ပလူနာဌာန(၂)နံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂) နာရီ
တနင်္လာနေ့နေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးအရေပြားဌာနအထူးကုပြင်ပလူနာဌာန(၂)နံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂) နာရီ
တနင်္လာနေ့နေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးမျက်နှာ၊ မေးရိုးနှင့်ခံတွင်း ပြုပြင်မှုဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်ကုဌာနအထူးကုပြင်ပလူနာဌာန(၂)နံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂) နာရီ
တနင်္လာနေ့နေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးကင်ဆာဆေးကုဌာနသက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်နံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၁)နာရီ
တနင်္လာနေ့နေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးကင်ဆာဓါတ်ရောင်ခြည်ဌာနသက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်နံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၁)နာရီ
တနင်္လာနေ့နေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆေးကုဌာနသက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်နံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂) နာရီ
တနင်္လာနေ့နေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးနှလုံးဆေးကုဌာနသက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်နံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၁)နာရီ
တနင်္လာနေ့နေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးသွားနှင့်ခံတွင်းပြင်ပလူနာဌာနသက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်နံက် (၉)နာရီညနေ (၄) နာရီ
တနင်္လာနေ့နေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးစိတ်ကျန်းမာဌာနသက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်နံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၁)နာရီ
တနင်္လာနေ့နေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးအဏုမြူရောင်ခြည်ဌာနသက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်နံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါနေ့နေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးဖျားနာဆောင် (၁)အထူးကုပြင်ပလူနာဌာန(၁)နံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါနေ့နေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ခွဲစိတ်ဌာနအထူးကုပြင်ပလူနာဌာန(၁)နံက် (၁၀)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါနေ့နေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးခွဲစိတ်ကုသဆောင်အထူးကုပြင်ပလူနာဌာန(၂)နံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါနေ့နေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးအရိုးကုသဆောင်အထူးကုပြင်ပလူနာဌာန(၂)နံက် (၁၀)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါနေ့နေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးကင်ဆာဆေးကုဌာနသက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်နံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၁)နာရီ
အင်္ဂါနေ့နေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးကင်ဆာဓါတ်ရောင်ခြည်ဌာနသက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်နံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၁)နာရီ
အင်္ဂါနေ့နေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆေးကုဌာန(အတက်ရောဂါ)သက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်နံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါနေ့နေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးသွားနှင့်ခံတွင်းပြင်ပလူနာဌာနသက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်နံက် (၉)နာရီညနေ (၄)နာရီ
အင်္ဂါနေ့နေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးစိတ်ကျန်းမာဌာနသက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်နံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၁)နာရီ
အင်္ဂါနေ့နေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးအကြောအဆစ် (လူနာသစ်)သက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်နံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၁)နာရီ
အင်္ဂါနေ့နေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးနှလုံးဆေးကုဌာနသက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်နံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၁)နာရီ
အင်္ဂါနေ့နေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးအဏုမြူရောင်ခြည်ဌာနသက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်နံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၁)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးနေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးHepatitis Cအထူးကုပြင်ပလူနာဌာန(၁)နံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးနေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးအရေပြားဌာနအထူးကုပြင်ပလူနာဌာန(၂)နံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးနေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးမျက်နှာ၊ မေးရိုးနှင့်ခံတွင်း ပြုပြင်မှုဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုဌာနအထူးကုပြင်ပလူနာဌာန(၂)နံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၁)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးနေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြော ခွဲစိတ်ဌာနအထူးကုပြင်ပလူနာဌာန(၂)နံက် (၁၀)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးနေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးဆီးချိုပညာပေးဌာနအထူးကုပြင်ပလူနာဌာန(၂)နေ့လည် (၂)နာရီညနေ(၄)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးနေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးကင်ဆာဆေးကုဌာနသက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်နံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၁)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးနေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးကင်ဆာဓါတ်ရောင်ခြည်ဌာနသက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်နံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၁)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးနေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးသွားနှင့်ခံတွင်းပြင်ပလူနာဌာနသက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်နံက် (၉)နာရီညနေ (၄)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးနေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးအကြောအဆစ် (လူနာဟောင်း)သက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်နံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၁)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးနေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးအဏုမြူရောင်ခြည်ဌာနသက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်နံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၁)နာရီ
ကြာသပတေးနေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးဖျားနာဆောင်(၁)အထူးကုပြင်ပလူနာဌာန(၁)နံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၁)နာရီ
ကြာသပတေးနေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ခွဲစိတ်ဌာနအထူးကုပြင်ပလူနာဌာန(၁)နံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ကြာသပတေးနေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးခွဲစိတ်ကုသဆောင်အထူးကုပြင်ပလူနာဌာန(၂)နံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ကြာသပတေးနေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးအရိုးကုသဆောင်အထူးကုပြင်ပလူနာဌာန(၂)နံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ကြာသပတေးနေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးကင်ဆာဆေးကုဌာနသက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်နံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၁)နာရီ
ကြာသပတေးနေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးကင်ဆာဓါတ်ရောင်ခြည်ဌာနသက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်နံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၁)နာရီ
ကြာသပတေးနေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးသွားနှင့်ခံတွင်းပြင်ပလူနာဌာနသက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်နံက် (၉)နာရီညနေ (၄)နာရီ
ကြာသပတေးနေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးစိတ်ကျန်းမာဌာနသက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်နံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ကြာသပတေးနေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ဆေးကုဌာနသက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်နံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ကြာသပတေးနေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးအဏုမြူရောင်ခြည်ဌာနသက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်နံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၁)နာရီ
သောကြာနေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးARTအထူးကုပြင်ပလူနာဌာန(၁)နံက် (၉)နာရီညနေ (၄)နာရီ
သောကြာနေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးအရေပြားဌာနအထူးကုပြင်ပလူနာဌာန(၂)နံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
သောကြာနေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးမျက်နှာ၊ မေးရိုးနှင့်ခံတွင်း ပြုပြင်မှုဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုဌာနအထူးကုပြင်ပလူနာဌာန(၂)နံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
သောကြာနေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ဆေးကုဌာနအထူးကုပြင်ပလူနာဌာန(၂)နံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
သောကြာနေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးကင်ဆာဓါတ်ရောင်ခြည်ဌာန (လူနာအသစ်+အဟောင်း)သက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်နံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၁)နာရီ
သောကြာနေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးသွားနှင့်ခံတွင်းပြင်ပလူနာဌာနသက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်နံက် (၉)နာရီညနေ (၄)နာရီ
သောကြာနေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံကြီးအဏုမြူရောင်ခြည်ဌာနသက်ဆိုင်ရာဆေးကုသဆောင်နံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၁)နာရီ
သောကြာနေပြည်တော်ကလေးအထူးကုဆေးရုံကြီးအထူးကုပြင်ပလူနာပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၁၀)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးနေပြည်တော်ကလေးအထူးကုဆေးရုံကြီးအထူးကုပြင်ပလူနာပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၁၀)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးနေပြည်တော်ကလေးအထူးကုဆေးရုံကြီးကလေးဆီးချို​ရောဂါပြင်ပလူနာကုသပေးခြင်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၁၀)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာနေ့နေပြည်တော်ကလေးအထူးကုဆေးရုံကြီးသွားနှင့်ခံတွင်းပြင်ပလူနာပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါနေပြည်တော်ကလေးအထူးကုဆေးရုံကြီးသွားနှင့်ခံတွင်းပြင်ပလူနာပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးနေပြည်တော်ကလေးအထူးကုဆေးရုံကြီးသွားနှင့်ခံတွင်းပြင်ပလူနာပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ကြာသပတေးနေပြည်တော်ကလေးအထူးကုဆေးရုံကြီးသွားနှင့်ခံတွင်းပြင်ပလူနာပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
သောကြာနေပြည်တော်ကလေးအထူးကုဆေးရုံကြီးသွားနှင့်ခံတွင်းပြင်ပလူနာပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာနေ့နေပြည်တော်ကလေးအထူးကုဆေးရုံကြီးအကြောအဆစ်နှင့်ပြန်လည်သန် စွမ်းရေးကုသခြင်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါနေပြည်တော်ကလေးအထူးကုဆေးရုံကြီးအကြောအဆစ်နှင့်ပြန်လည်သန် စွမ်းရေးကုသခြင်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးနေပြည်တော်ကလေးအထူးကုဆေးရုံကြီးအကြောအဆစ်နှင့်ပြန်လည်သန် စွမ်းရေးကုသခြင်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ကြာသပတေးနေပြည်တော်ကလေးအထူးကုဆေးရုံကြီးအကြောအဆစ်နှင့်ပြန်လည်သန် စွမ်းရေးကုသခြင်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
သောကြာနေပြည်တော်ကလေးအထူးကုဆေးရုံကြီးအကြောအဆစ်နှင့်ပြန်လည်သန် စွမ်းရေးကုသခြင်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးနေပြည်တော်ကလေးအထူးကုဆေးရုံကြီးဆေးရုံအခြေပြုကာကွယ်ဆေးထိုး၊ ဆေးတိုက်ခြင်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာနေ့နေပြည်တော်သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆေးရုံကြီးကိုယ်၀န်ဆောင် စောင့်ရှောက်မှု (အသစ်များ)ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၀)နာရီ
တနင်္လာနေ့နေပြည်တော်သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆေးရုံကြီးသားဆက်ခြား ဆေးခန်းပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၁)နာရီနေ့လည် (၃)နာရီ
တနင်္လာနေ့နေပြည်တော်သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆေးရုံကြီးသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအကြိုအဆင့် စမ်းသပ်စစ်ဆေးကုသခြင်းပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၁)နာရီနေ့လည် (၃)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးနေပြည်တော်သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆေးရုံကြီးကိုယ်၀န်ဆောင် စောင့်ရှောက်မှု (အဟောင်းများ)ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၀)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးနေပြည်တော်သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆေးရုံကြီးသားဆက်ခြားဆေးခန်းပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၁) နာရီညနေ (၃)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးနေပြည်တော်သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆေးရုံကြီးသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအကြိုအဆင့် စမ်းသပ်စစ်ဆေးကုသခြင်းပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၁) နာရီညနေ (၃)နာရီ
သောကြာနေပြည်တော်သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆေးရုံကြီးမွေးပြီးမိခင်များစောင့်ရှောက်ခြင်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၈)နာရီနံက် (၁၀)နာရီ
သောကြာနေပြည်တော်သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆေးရုံကြီးမီးယပ်ရောဂါ ပြင်ပလူနာများပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၈)နာရီနံက် (၁၀)နာရီ
တနင်္လာနေ့နေပြည်တော်သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆေးရုံကြီးမွေးကင်းစကလေးများ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၁၀)နာရီညနေ (၃)နာရီ
တနင်္လာနေ့နေပြည်တော်သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆေးရုံကြီးနည်းစနစ်မှန်ကန်သော မိခင်နို့တိုက်ကျွေးရေးပညာပေးခြင်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၁၀)နာရီညနေ (၃)နာရီ
အင်္ဂါနေပြည်တော်သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆေးရုံကြီးမွေးကင်းစကလေးများ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၁၀)နာရီညနေ (၃)နာရီ
အင်္ဂါနေပြည်တော်သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆေးရုံကြီးနည်းစနစ်မှန်ကန်သော မိခင်နို့တိုက်ကျွေးရေးပညာပေးခြင်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၁၀)နာရီညနေ (၃)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးနေပြည်တော်သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆေးရုံကြီးမွေးကင်းစကလေးများ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၁၀)နာရီညနေ (၃)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးနေပြည်တော်သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆေးရုံကြီးနည်းစနစ်မှန်ကန်သော မိခင်နို့တိုက်ကျွေးရေးပညာပေးခြင်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၁၀)နာရီညနေ (၃)နာရီ
ကြာသပတေးနေပြည်တော်သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆေးရုံကြီးမွေးကင်းစကလေးများ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၁၀)နာရီညနေ (၃)နာရီ
ကြာသပတေးနေပြည်တော်သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆေးရုံကြီးနည်းစနစ်မှန်ကန်သော မိခင်နို့တိုက်ကျွေးရေးပညာပေးခြင်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၁၀)နာရီညနေ (၃)နာရီ
သောကြာနေပြည်တော်သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆေးရုံကြီးမွေးကင်းစကလေးများ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၁၀)နာရီညနေ (၃)နာရီ
သောကြာနေပြည်တော်သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆေးရုံကြီးနည်းစနစ်မှန်ကန်သော မိခင်နို့တိုက်ကျွေးရေးပညာပေးခြင်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၁၀)နာရီညနေ (၃)နာရီ
အင်္ဂါပျဉ်းမနားအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံဖျားနာပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၈)နာရီနံက် (၉) နာရီခွဲ
ကြာသပတေးပျဉ်းမနားအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံဖျားနာပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၈)နာရီနံက် (၉) နာရီခွဲ
တနင်္လာနေ့ပျဉ်းမနားအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံခွဲစိပ်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၇) နာရီနံက် (၁၀)နာရီ
သောကြာပျဉ်းမနားအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံခွဲစိပ်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၇) နာရီနံက် (၁၀)နာရီ
တနင်္လာနေ့ပျဉ်းမနားအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံသားဖွားမီးယပ်(သားဖွား)ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနံက် (၁၁)နာရီ
ကြာသပတေးပျဉ်းမနားအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံသားဖွားမီးယပ်(သားဖွား)ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနံက် (၁၁)နာရီ
အင်္ဂါပျဉ်းမနားအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံသားဖွားမီးယပ်(မီးယပ်)ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနံက် (၁၁)နာရီ
တနင်္လာနေ့ပျဉ်းမနားအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကလေးပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၇) နာရီနံက် (၉) နာရီခွဲ
ကြာသပတေးပျဉ်းမနားအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကလေးပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၇) နာရီနံက် (၉) နာရီခွဲ
တနင်္လာနေ့ပျဉ်းမနားအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံမျက်စိပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနံက် (၁၁)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးပျဉ်းမနားအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံမျက်စိပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနံက် (၁၁)နာရီ
အင်္ဂါပျဉ်းမနားအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံအရိုး၊ အကြောပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၇) နာရီနံက် (၁၀)နာရီ
ကြာသပတေးပျဉ်းမနားအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံအရိုး၊ အကြောပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၇) နာရီနံက် (၁၀)နာရီ
အင်္ဂါပျဉ်းမနားအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံနား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနံက် (၁၁)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးပျဉ်းမနားအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံနား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနံက် (၁၁)နာရီ
တနင်္လာနေ့ပျဉ်းမနားအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံစိတ်ကျန်းမာပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနံက် (၁၁)နာရီ
အင်္ဂါပျဉ်းမနားအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံစိတ်ကျန်းမာပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနံက် (၁၁)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးပျဉ်းမနားအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံစိတ်ကျန်းမာပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနံက် (၁၁)နာရီ
တနင်္လာနေ့တပ်ကုန်းအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံဖျားနာဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၁၀)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါတပ်ကုန်းအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံခွဲစိတ်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၁၀)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးတပ်ကုန်းအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကလေးပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၁၀)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ကြာသပတေးတပ်ကုန်းအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံသားဖွား/မီးယပ်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၁၀)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
သောကြာတပ်ကုန်းအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံအရိုးပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၁၀)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာနေ့လယ်ဝေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံဖျားနာဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးလယ်ဝေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံဖျားနာဆောင်(ART)ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ကြာသပတေးလယ်ဝေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံဖျားနာဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးလယ်ဝေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံခွဲစိတ်ဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
သောကြာလယ်ဝေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံခွဲစိတ်ဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာနေ့လယ်ဝေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံသားဖွား/မီးယပ်(သားဆက်ခြား)ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါလယ်ဝေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံသားဖွား/မီးယပ်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ကြာသပတေးလယ်ဝေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံသားဖွား/မီးယပ်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါလယ်ဝေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကလေးကုသဆောင်( neonate)ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ကြာသပတေးလယ်ဝေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကလေးကုသဆောင် (အတက်ရောဂါ)ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
သောကြာလယ်ဝေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကလေးကုသဆောင်( တစ်နှစ်အထက်)ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာနေ့လယ်ဝေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံဓာတ်မှန် (Ultrasound)ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄)နာရီ
အင်္ဂါလယ်ဝေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံဓာတ်မှန် (Ultrasound)ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးလယ်ဝေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံဓာတ်မှန် (Ultrasound)ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄)နာရီ
ကြာသပတေးလယ်ဝေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံဓာတ်မှန် (Ultrasound)ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄)နာရီ
သောကြာလယ်ဝေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံဓာတ်မှန် (Ultrasound)ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄)နာရီ
တနင်္လာနေ့လယ်ဝေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံသွားနှင့်ခံတွင်းပြင်ပလူနာဌာနပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄)နာရီ
အင်္ဂါလယ်ဝေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံသွားနှင့်ခံတွင်းပြင်ပလူနာဌာနပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးလယ်ဝေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံသွားနှင့်ခံတွင်းပြင်ပလူနာဌာနပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄)နာရီ
ကြာသပတေးလယ်ဝေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံသွားနှင့်ခံတွင်းပြင်ပလူနာဌာနပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄)နာရီ
သောကြာလယ်ဝေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံသွားနှင့်ခံတွင်းပြင်ပလူနာဌာနပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄)နာရီ
တနင်္လာနေ့လယ်ဝေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကိုယ်အင်္ဂါပြန်လည်သန်စွမ်းရေးပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄)နာရီ
အင်္ဂါလယ်ဝေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကိုယ်အင်္ဂါပြန်လည်သန်စွမ်းရေးပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးလယ်ဝေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကိုယ်အင်္ဂါပြန်လည်သန်စွမ်းရေးပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄)နာရီ
ကြာသပတေးလယ်ဝေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကိုယ်အင်္ဂါပြန်လည်သန်စွမ်းရေးပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄)နာရီ
သောကြာလယ်ဝေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကိုယ်အင်္ဂါပြန်လည်သန်စွမ်းရေးပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄)နာရီ
အင်္ဂါပုဗ္ဗသီရိကုတင်(၃၀၀)ဆေးရုံဖျားနာဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ကြာသပတေးပုဗ္ဗသီရိကုတင်(၃၀၀)ဆေးရုံဖျားနာဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါပုဗ္ဗသီရိကုတင်(၃၀၀)ဆေးရုံခွဲစိတ်ဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ကြာသပတေးပုဗ္ဗသီရိကုတင်(၃၀၀)ဆေးရုံခွဲစိတ်ဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာနေ့ပုဗ္ဗသီရိကုတင်(၃၀၀)ဆေးရုံသားဖွား/မီးယပ်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးပုဗ္ဗသီရိကုတင်(၃၀၀)ဆေးရုံသားဖွား/မီးယပ်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါပုဗ္ဗသီရိကုတင်(၃၀၀)ဆေးရုံကလေးဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ကြာသပတေးပုဗ္ဗသီရိကုတင်(၃၀၀)ဆေးရုံကလေးဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာနေ့ပုဗ္ဗသီရိကုတင်(၃၀၀)ဆေးရုံအရိုးဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၁၀)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးပုဗ္ဗသီရိကုတင်(၃၀၀)ဆေးရုံအရိုးဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၁၀)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါပုဗ္ဗသီရိကုတင်(၃၀၀)ဆေးရုံမျက်စိပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ကြာသပတေးပုဗ္ဗသီရိကုတင်(၃၀၀)ဆေးရုံမျက်စိပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါပုဗ္ဗသီရိကုတင်(၃၀၀)ဆေးရုံစိတ်ကျန်းမာပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ကြာသပတေးပုဗ္ဗသီရိကုတင်(၃၀၀)ဆေးရုံစိတ်ကျန်းမာပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးပုဗ္ဗသီရိကုတင်(၃၀၀)ဆေးရုံသက်ကြီးရွယ်အိုဆေးခန်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၁၀)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ကြာသပတေးပုဗ္ဗသီရိကုတင်(၃၀၀)ဆေးရုံဆီးချိုပညာပေးဌာနပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၁၀)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာနေ့ပုဗ္ဗသီရိကုတင်(၃၀၀)ဆေးရုံသွားနှင့်ခံတွင်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄) နာရီ
အင်္ဂါပုဗ္ဗသီရိကုတင်(၃၀၀)ဆေးရုံသွားနှင့်ခံတွင်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄) နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးပုဗ္ဗသီရိကုတင်(၃၀၀)ဆေးရုံသွားနှင့်ခံတွင်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄) နာရီ
ကြာသပတေးပုဗ္ဗသီရိကုတင်(၃၀၀)ဆေးရုံသွားနှင့်ခံတွင်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄) နာရီ
သောကြာပုဗ္ဗသီရိကုတင်(၃၀၀)ဆေးရုံသွားနှင့်ခံတွင်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄) နာရီ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြည်သူ့ဆေးရုံများ၏ ပြင်ပလူနာအချိန်ဇယားများ

နေ့ရက်မြို့ဆေးရုံကြီးဌာန/ရောဂါအထူးကုပြင်ပလူနာဌာနအချိန်(မှ)အချိန်(ထိ)
တနင်္လာမှသောကြာနေ့အထိ (နေ့စဉ်)ကျောက်ဆည်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးအထွေထွေရောဂါ(ဖျားနာဆောင်)ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာမှသောကြာနေ့အထိ (နေ့စဉ်)ကျောက်ဆည်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးကလေးရောဂါပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာမှသောကြာနေ့အထိ (နေ့စဉ်)ကျောက်ဆည်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးအကြောအဆစ်နှင့်ပြည်လည်သန်စွမ်းရေးပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာမှသောကြာနေ့အထိ (နေ့စဉ်)ကျောက်ဆည်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးသွားနှင့်ခံတွင်းရောဂါပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာမှသောကြာနေ့အထိ (နေ့စဉ်)ကျောက်ဆည်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးအရေပြားပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာ (သားဖွား)/ ဗုဒ္ဓဟူး (မီးယပ်)ကျောက်ဆည်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးသားဖွားမီးယပ်ရောဂါပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေးကျောက်ဆည်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးအရိုးရောဂါပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေးကျောက်ဆည်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးအထွေထွေခွဲစိတ်ရောဂါပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာကျောက်ဆည်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးနား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်းရောဂါပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာကျောက်ဆည်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးစိတ်ကျန်းမာရေးရောဂါပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာမှသောကြာနေ့အထိ (နေ့စဉ်)မန္တလေးမျက်စိ ၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းဆေးရုံကြီးနား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်းရောဂါပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာမှသောကြာနေ့အထိ (နေ့စဉ်)မန္တလေးမျက်စိ ၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းဆေးရုံကြီးမျက်စိပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာမန္တလေးဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး သားဖွားမီးယပ်ရုံ (၁)ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာမန္တလေးဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး ရင်သားကင်ဆာရောဂါစောစီးစွာရှာဖွေစစ် ဆေးခြင်းပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၂)နာရီညနေ (၄) နာရီ
တနင်္လာမန္တလေးဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး HIVပိုးရှိသော ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၂)နာရီညနေ (၄) နာရီ
အင်္ဂါမန္တလေးဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး သားဖွားမီးယပ်ရုံ (၂)ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါမန္တလေးဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး သွေးဆုံးပြီးအမျိုးသမီးများအား ကြည့်ရှုခြင်းပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၂)နာရီညနေ (၄) နာရီ
အင်္ဂါမန္တလေးဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး ကလေးရရန်ခက်ခဲကြန်.ကြာနေသည့်အမျိုးသမီး အား
စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း
ပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၂)နာရီညနေ (၄) နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးမန္တလေးဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး သားဖွားမီးယပ်ရုံ (၃)ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၈)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးမန္တလေးဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး ရင်သားကင်ဆာရောဂါစောစီးစွာရှာဖွေစစ် ဆေးခြင်းပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၂)နာရီညနေ (၄) နာရီ
ကြာသပတေးမန္တလေးဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး သားဖွားမီးယပ်ရုံ (၁)ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၁၀)နာရီခွဲနေ့လည် (၁၂)နာရီ
သောကြာမန္တလေးဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး သားဖွားမီးယပ်ရုံ (၂)ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
သောကြာမန္တလေးဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး ရင်သားကင်ဆာရောဂါစောစီးစွာရှာဖွေစစ် ဆေးခြင်းပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၂)နာရီညနေ (၄) နာရီ
တနင်္လာ ၊ ကြာသပတေး မန္တလေးခုတင်(၃၀၀)ဆံ့ကလေးဆေးရုံကြီး မွေးကင်းစဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနံနက် ၉ နာရီ နေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါ ၊ ကြာသပတေး မန္တလေးခုတင်(၃၀၀)ဆံ့ကလေးဆေးရုံကြီး ကျောက်ကပ်ကုသဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် ၂ နာရီ ညနေ (၄) နာရီ
တနင်္လာ ၊သောကြာ မန္တလေးခုတင်(၃၀၀)ဆံ့ကလေးဆေးရုံကြီး သွေးရောဂါနှင့် ကင်ဆာကုသဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနံနက် ၉ နာရီ နေ့လည် (၁၂)နာရီ
ကြာသပတေးမန္တလေးခုတင်(၃၀၀)ဆံ့ကလေးဆေးရုံကြီး ကုသဆောင်-၁ ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးမန္တလေးခုတင်(၃၀၀)ဆံ့ကလေးဆေးရုံကြီး ကုသဆောင် -၂ ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာမှသောကြာ မန္တလေးခုတင်(၃၀၀)ဆံ့ကလေးဆေးရုံကြီး ကိုယ်အင်္ဂါပြန်လည်သန်စွမ်းရေးဌာနပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာနေမန္တလေးခုတင်(၅၅၀)ဆံ့ကလေးဆေးရုံကြီးဦနှောက်နှင့် အာရုံကြောဌာနပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၂)နာရီညနေ (၄) နာရီ
ကြာသပတေးနေမန္တလေးခုတင်(၅၅၀)ဆံ့ကလေးဆေးရုံကြီးကလေးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဌာနပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၂)နာရီညနေ (၄) နာရီ
တနင်္လာနေ့၊ကြာသပတေးမန္တလေးခုတင်(၅၅၀)ဆံ့ကလေးဆေးရုံကြီးကြောအဆစ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာပြန်လည်သန်စွမ်းရေးဌာနပြင်ပလူနာဌာနနံနက် ၉ နာရီ ညနေ (၄) နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မန္တလေးခုတင်(၅၅၀)ဆံ့ကလေးဆေးရုံကြီးနှလုံးရောဂါဌာနပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၂)နာရီညနေ (၄) နာရီ
အင်္ဂါ ၊ ကြာသပတေး မန္တလေးခုတင်(၅၅၀)ဆံ့ကလေးဆေးရုံကြီးနှလုံးဓါတ်မှန်ဌာနပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၁၀)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါမန္တလေးခုတင်(၅၅၀)ဆံ့ကလေးဆေးရုံကြီးပန်းနာရင်ကြပ်ဌာနပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၂)နာရီညနေ (၄) နာရီ
တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူးမန္တလေးခုတင်(၅၅၀)ဆံ့ကလေးဆေးရုံကြီးခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါဌာန(HIV Clinic)ပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၂)နာရီညနေ (၄) နာရီ
သောကြာမန္တလေးခုတင်(၅၅၀)ဆံ့ကလေးဆေးရုံကြီးဆီးချို၊ အဝလွန်နှင့် ဟောမုန်းရောဂါဌာနပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၂)နာရီညနေ (၄) နာရီ
အင်္ဂါမန္တလေးခုတင်(၅၅၀)ဆံ့ကလေးဆေးရုံကြီးကလေးအရိုးအထူးကုဌာန(Orthopedic Clinic)ပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၂)နာရီညနေ (၄) နာရီ
တနင်္လာနေ့၊ အင်္ဂါ၊ကြာသပတေးမန္တလေးခုတင်(၅၅၀)ဆံ့ကလေးဆေးရုံကြီးကလေးခွဲစိတ်ဌာန(Paed Surgical Unit)ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၈)နာရီနံက် (၁၀)နာရီ
တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာမန္တလေးခုတင်(၅၅၀)ဆံ့ကလေးဆေးရုံကြီးမွေးကင်းစကလေးကုသဆောင်(SCBU)ပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၂)နာရီညနေ (၄) နာရီ
အင်္ဂါ မန္တလေးခုတင်(၅၅၀)ဆံ့ကလေးဆေးရုံကြီးကာကွယ်ဆေးထိုးဆေးခန်း( BCG မထိုးပါ)ပြင်ပလူနာဌာနနံနက် ၉ နာရီ နေ့လည် (၁၂)နာရီ
သောကြာမန္တလေးခုတင်(၅၅၀)ဆံ့ကလေးဆေးရုံကြီးကာကွယ်ဆေးထိုးဆေးခန်း(MR,JEV မထိုးပါ)ပြင်ပလူနာဌာနနံနက် ၉ နာရီ နေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာနေ့၊ ကြာသပတေးမန္တလေးခုတင်(၅၀၀)ဆံ့ အရိုးအထူးကုဆေးရုံကြီးအရိုးကုသဆောင် (A) ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄) နာရီ
အင်္ဂါ၊သောကြာမန္တလေးခုတင်(၅၀၀)ဆံ့ အရိုးအထူးကုဆေးရုံကြီးအရိုးကုသဆောင်(B )ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄) နာရီ
ကြာသပတေးနေမန္တလေးခုတင်(၅၀၀)ဆံ့ အရိုးအထူးကုဆေးရုံကြီးကျောရိုးကုသဆောင်(A) ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄) နာရီ
အင်္ဂါ မန္တလေးခုတင်(၅၀၀)ဆံ့ အရိုးအထူးကုဆေးရုံကြီးကျောရိုးကုသဆောင် (B ) ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄) နာရီ
အင်္ဂါ မန္တလေးခုတင်(၅၀၀)ဆံ့ အရိုးအထူးကုဆေးရုံကြီးလက်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသဆောင် (A)ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄) နာရီ
ကြာသပတေးနေမန္တလေးခုတင်(၅၀၀)ဆံ့ အရိုးအထူးကုဆေးရုံကြီးလက်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသဆောင် (B)ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄) နာရီ
သောကြာမန္တလေးခုတင်(၅၀၀)ဆံ့ အရိုးအထူးကုဆေးရုံကြီးScoliosis OPDပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄) နာရီ
တနင်္လာနေမန္တလေးခုတင်(၅၀၀)ဆံ့ အရိုးအထူးကုဆေးရုံကြီးPonseti OPDပြင်ပလူနာဌာန
တနင်္လာနေ့၊ အင်္ဂါနေ့၊ သောကြာနေ့မန္တလေးခုတင်(၅၀၀)ဆံ့ အရိုးအထူးကုဆေးရုံကြီးအကြောအဆစ်နှင့်ကိုယ်အင်္ဂါပြန်လည်သန်စွမ်းရေးဌာနပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄) နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ကြာသပတေးနေ့မန္တလေးခုတင်(၅၀၀)ဆံ့ အရိုးအထူးကုဆေးရုံကြီးအကြောအဆစ်နှင့်ကိုယ်အင်္ဂါပြန်လည်သန်စွမ်းရေးဌာနပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ကြာသပတေးနေ့မန္တလေးခုတင်(၅၀၀)ဆံ့ အရိုးအထူးကုဆေးရုံကြီးPO Center(Screening Clinic)ပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၂)နာရီညနေ (၄) နာရီ
တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့အထိမန္တလေးမန္တလေး တီဘီရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီး TB, MDR-TBပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄) နာရီ
တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့အထိ မိတ္ထီလာအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးသွားရောဂါဌာနသက်ဆိုင်ရာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့အထိ မိတ္ထီလာအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးမျက်စိရောဂါဌာနသက်ဆိုင်ရာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄) နာရီ
တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့အထိ မိတ္ထီလာအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးအကြောအဆစ်ရောဂါဌာနသက်ဆိုင်ရာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄) နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ သောကြာ မိတ္ထီလာအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးအရိုးရောဂါဌာနသက်ဆိုင်ရာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ကြာသပတေးနေ မိတ္ထီလာအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးဖျားနာရောဂါဌာနပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ကြာသပတေးနေ မိတ္ထီလာအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးခွဲစိတ်ရောဂါဌာနပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေး မိတ္ထီလာအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးသားဖွား/မီးယပ်ရောဂါဌာနသက်ဆိုင်ရာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါ၊ သောကြာ မိတ္ထီလာအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးစိတ်ကျန်းမာဌာနသက်ဆိုင်ရာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး မိတ္ထီလာအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးကာကွယ်ဆေးထိုးဆေးခန်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေး မိတ္ထီလာအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးကလေးရောဂါဌာနသက်ဆိုင်ရာဌာနနေ့လည် (၂)နာရီညနေ (၄) နာရီ
ကြာသပတေးနေ့ မိတ္ထီလာအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးအရေပြားရောဂါပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၂)နာရီညနေ (၄) နာရီ
တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့အထိမန္တလေးစိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံကြီးစိတ်ကျန်းမာရေးရောဂါသက်ဆိုင်ရာဆေးရုံဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄) နာရီ
သောကြာမန္တလေးထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးစိတ်ကျန်းမာရေးရောဂါပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၂)နာရီညနေ (၄) နာရီ
အင်္ဂါ ၊ သောကြာမန္တလေးခုတင်(၃၀၀)ဆံ့သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီးဖျားနာရောဂါဌာနပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါ ၊ကြာသပတေးမန္တလေးခုတင်(၃၀၀)ဆံ့သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီးခွဲစိတ်ရောဂါဌာနပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာ ၊သောကြာမန္တလေးခုတင်(၃၀၀)ဆံ့သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီးသားဖွား / ကိုယ်၀န်ဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါ ၊ ဗုဒ္ဓဟူးမန္တလေးခုတင်(၃၀၀)ဆံ့သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီးမီးယပ်ရောဂါပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၂)နာရီညနေ (၄) နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးမန္တလေးခုတင်(၃၀၀)ဆံ့သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီးအရိုးရောဂါဌာနပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာ မှ သောကြာမန္တလေးခုတင်(၃၀၀)ဆံ့သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီးကလေးရောဂါဌာနပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါပြင်ဦးလွင်ခုတင် (၃၀၀) ဆံ့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဖျားနာကုသဆောင်(လူနာအဟောင်း)ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူး ပြင်ဦးလွင်ခုတင် (၃၀၀) ဆံ့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးခွဲစိတ်ဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါ ၊ကြာသပတေးပြင်ဦးလွင်ခုတင် (၃၀၀) ဆံ့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသားဖွားမီးယပ်ဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာနေ့ ပြင်ဦးလွင်ခုတင် (၃၀၀) ဆံ့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကလေးကုသဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၂)နာရီညနေ (၃) နာရီ
အင်္ဂါ ၊ သောကြာပြင်ဦးလွင်ခုတင် (၃၀၀) ဆံ့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအရိုးကုသဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၁)နာရီ
တနင်္လာနေ့ပြင်ဦးလွင်ခုတင် (၃၀၀) ဆံ့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ကုသဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူး ၊သောကြာပြင်ဦးလွင်ခုတင် (၃၀၀) ဆံ့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမျက်စိပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါ ၊ကြာသပတေးပြင်ဦးလွင်ခုတင် (၃၀၀) ဆံ့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးနား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့အထိပြင်ဦးလွင်ခုတင် (၃၀၀) ဆံ့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအကြောအဆစ်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၃) နာရီ
တနင်္လာ၊ အင်္ဂါ ၊ ဗုဒ္ဓဟူးပြင်ဦးလွင်ခုတင် (၃၀၀) ဆံ့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးစိတ်ကျန်းမာပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာ၊ကြာသပတေးပြင်ဦးလွင်ခုတင် (၃၀၀) ဆံ့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးနှလုံးကုသဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့အထိပြင်ဦးလွင်ခုတင် (၃၀၀) ဆံ့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသွားနှင့်ခံတွင်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄) နာရီ
သောကြာပြင်ဦးလွင်ခုတင် (၃၀၀) ဆံ့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဖျားနာကုသဆောင်(လူနာအသစ်)ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ကြာသပတေးပြင်ဦးလွင်ခုတင် (၃၀၀) ဆံ့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးART Clinicပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၂)နာရီညနေ (၄) နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးပြင်ဦးလွင်ခုတင် (၃၀၀) ဆံ့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဖျားနာကုသဆောင်(သက်ကြီးရွယ်အို)ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါ ပြင်ဦးလွင်ခုတင် (၃၀၀) ဆံ့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကလေးကုသဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၁၀)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးပြင်ဦးလွင်ခုတင် (၃၀၀) ဆံ့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကလေးကုသဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၂)နာရီညနေ (၃) နာရီ
ကြာသပတေးပြင်ဦးလွင်ခုတင် (၃၀၀) ဆံ့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကလေးကုသဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၁၀)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
သောကြာပြင်ဦးလွင်ခုတင် (၃၀၀) ဆံ့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကလေးကုသဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၂)နာရီညနေ (၃) နာရီ
တနင်္လာ ၊အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာစစ်ကိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဖျားနာရောဂါဌာနပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄) နာရီ
တနင်္လာ ၊ ဗုဒ္ဓဟူး စစ်ကိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကလေးကုသဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာ ၊ ဗုဒ္ဓဟူး စစ်ကိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမျက်စိပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာ ၊ သောကြာ စစ်ကိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးနား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါ ၊ကြာသပတေးစစ်ကိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအရိုးကုသဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါ ၊ကြာသပတေးစစ်ကိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးခွဲစိတ်ဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
အင်္ဂါ ၊ကြာသပတေးစစ်ကိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသွားနှင့်ခံတွင်းပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာနေ့စစ်ကိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသားဖွားဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာ ၊ ဗုဒ္ဓဟူး စစ်ကိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအရေပြားပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာ ၊ သောကြာ စစ်ကိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမက်သက်ဒုန်းဌာနပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးစစ်ကိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမီးယပ်ဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီနေ့လည် (၁၂)နာရီ
တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့အထိမတ္တရာမြို့နယရေနံ့သာအထူးကုဆေးရုံကြီးအနာကြီးရောဂါပြင်ပလူနာဌာနနံက် (၉)နာရီညနေ (၄) နာရီ
ကြာသပတေးရမည်းသင်းရမည်းသင်းခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံဖျားနာရောဂါဌာနပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၂)နာရီညနေ (၄) နာရီ
အင်္ဂါ ရမည်းသင်းရမည်းသင်းခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံခွဲစိတ်ဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၂)နာရီညနေ (၄) နာရီ
တနင်္လာနေ့ရမည်းသင်းရမည်းသင်းခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကလေးကုသဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၂)နာရီညနေ (၄) နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးရမည်းသင်းရမည်းသင်းခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံသားဖွားဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၂)နာရီညနေ (၄) နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးရမည်းသင်းရမည်းသင်းခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံမီးယပ်ဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၂)နာရီညနေ (၄) နာရီ
သောကြာရမည်းသင်းရမည်းသင်းခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံအရိုးကုသဆောင်ပြင်ပလူနာဌာနနေ့လည် (၂)နာရီညနေ (၄) နာရီ